Inntektssystemutvalget

Inntektssystemutvalgets arbeid er avsluttet. Utvalget leverte sin utredning til Kommunal- og distriktsdepartementet 29. august 2022.

Inntektssystemutvalgets utredning: NOU 2022:10 Inntektssystemet for kommunene

Regjeringen oppnevnte utvalget 12. mai 2020. 

Inntektssystemet fordeler rammetilskuddet og omfordeler skatteinntektene til kommunene.

Inntektssystemet består i dag av tre hovedelementer:

 • innbyggertilskuddet med en utgiftsutjevning
 • ulike regionalpolitisk begrunnede tilskudd
 • omfordeling av skatteinntekter

Utvalget skal vurdere dagens inntektssystem og de ulike elementene i dette, og komme med et forslag til utforming av inntektssystemet for kommunene. 

Mandat for Inntektssystemutvalget.

Inntektssystemutvalgets nettsider: https://nettsteder.regjeringen.no/inntektssystemutvalget/

Om Inntektssystemutvalget (2020-2022)

Opprettet: 2020

Opphørt: 2022

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Akersgata 59

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Utvalget bes om å foreta en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene. Utvalget bes om å vurdere dagens inntektssystem og de ulike elementene i dette, og komme med et forslag til utforming av inntektssystemet for kommunene. Forslag til utforming av inntektssystemet skal holdes innenfor en provenynøytral ramme. Utvalget bes vurdere hvordan de ulike elementene i systemet virker sammen.

Full mandattekst Inntektssystemutvalget (2020-2022)

Aktive medlemmer (pr. 25.03.2022)

 • Marianne Haraldsvik (leder)
 • Grete Lilleschulstad (medlem)
 • Egil Kjerstad (medlem)
 • Bjørn-Atle Hansen (medlem)
 • Anne Lise Fimreite (medlem)
 • Randi Borghild Dyrnes (medlem)
 • Sigmund Engdal (medlem)
 • Terje Fjellvang (medlem)
 • Knut Moum (medlem)
 • Trond Erik Lunder (medlem)