NOU 2022: 10

Inntektssystemet for kommunene

Inntektssystemutvalget ble oppnevnt 12. mai 2020, og fikk et bredt mandat til å foreta en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene. I utredningen foretar utvalget en vurdering av dagens inntektssystem, og kommer med forslag til endringer.

Les dokumentet

Lenke til bestilling av trykt NOU

Digitale vedlegg