NOU 2022: 10

Inntektssystemet for kommunene

Til innholdsfortegnelse

Til Kommunal- og distriktsdepartementet

Inntektssystemutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 12. mai 2020 for å foreta en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene. Utvalget gir med dette sin utredning.

Oslo 29. august 2022

Marianne Haraldsvik

Leder

Anne Lise Fimreite

Bjørn-Atle Hansen

Knut Moum

Egil Kjerstad

Terje Fjellvang

Grete Lilleschulstad

Trond Erik Lunder

Randi Borghild Dyrnes

Sigmund Engdal

Karen Nystad Byrhagen Sekretariatsleder

Hilde Marie Skarvang

Haakon Oftebro Sandvold

Til dokumentets forside