NOU 2022: 10

Inntektssystemet for kommunene

Til innholdsfortegnelse

Til Kommunal- og distriktsdepartementet

Inntektssystemutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 12. mai 2020 for å foreta en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene. Utvalget gir med dette sin utredning.

Oslo 29. august 2022

Marianne Haraldsvik

Leder

Anne Lise Fimreite

Bjørn-Atle Hansen

Knut Moum

Egil Kjerstad

Terje Fjellvang

Grete Lilleschulstad

Trond Erik Lunder

Randi Borghild Dyrnes

Sigmund Engdal

Karen Nystad Byrhagen Sekretariatsleder

Hilde Marie Skarvang

Haakon Oftebro Sandvold

Til forsiden