Byggkvalitetutvalget

Byggkvalitetutvalget skal vurdere tiltak for å sikre god kvalitet og seriøsitet i byggenæringen. Utvalget ledes av professor Nils-Henrik von der Fehr, og leverte sin innstilling 5. februar 2020.

Ekspertutvalget skal vurdere om dagens system med Sentral godkjenning av foretak, erklæring om ansvarsrett, uavhengig kontroll og det foreslåtte Seriøsitetsregisteret for ROT-markedet - dvs. enklere arbeider som er unntatt søknadsplikt som f.eks maling - bidrar til å oppfylle målsetningen om:

  • forsvarlig byggkvalitet
  • tydelig plassering av ansvar
  • kvalifiserte og seriøse aktører

Utvalget skal vurdere om ordningen med Sentral godkjenning og arbeidet med et Seriøsitetsregister bør videreføres og eventuelt forbedres, eller om det kan finnes andre løsninger som er bedre egnet. Utvalget skal i tillegg vurdere bygningsmyndighetenes rolle o andre myndigheter, som f.eks. skattemyndighetene og Arbeidstilsynet, når det gjelder innsatsen mot arbeidslivskriminalitet.

14. september 2018 etablerte Kommunal- og moderniseringsdepartementet en referansegruppe til utvalget: Referansegruppe til Byggkvalitetutvalget oppnevnt

Byggkvalitetutvalget kan kontaktes på e-postadressen: byggkvalitetutvalget@kmd.dep.no

Om Byggkvalitetutvalget

Opprettet: 2018

Opphørt: 2020

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Byggkvalitetutvalget skal vurdere om dagens system med Sentral godkjenning av foretak, erklæring om ansvarsrett, uavhengig kontroll og det foreslåtte Seriøsitetsregisteret for ROT-markedet - dvs. enklere arbeider som er unntatt søknadsplikt som f.eks maling - bidrar til å oppfylle målsetningen om: forsvarlig byggkvalitet, tydelig plassering av ansvar, og kvalifiserte og seriøse aktører. Ekspertutvalget skal vurdere om ordningen med Sentral godkjenning og arbeidet med et Seriøsitetsregister bør videreføres og eventuelt forbedres, eller om det kan finnes andre løsninger som er bedre egnet. Utvalget skal i tillegg vurdere bygningsmyndighetenes rolle i forhold til andre myndigheter, som f.eks. skattemyndighetene og Arbeidstilsynet, når det gjelder innsatsen mot arbeidslivskriminalitet. Byggkvalitetutvalget avleverte sin innstilling 5. februar 2020.

Full mandattekst Byggkvalitetutvalget