Historisk arkiv

Boliger skal være trygge og av høy kvalitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

-Alle må kunne være trygge på at nye boliger og bygg får den kvaliteten de skal ha, sa kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup da han mottok rapporten fra Byggkvalitetutvalget i dag.

Astrup mottar byggkvalitetrapport
Kommunal- og moderniseringsministeren mottar rapporten. Foto: KMD

I 2018 oppnevnte regjeringen et ekspertutvalg for byggkvalitet. I nesten to år har utvalget vurdert hvilke virkemidler som er best egnet for å sikre forsvarlig byggkvalitet, og hvordan vi best kan sikre kvalifiserte og seriøse aktører i næringen.

- Plan- og bygningsregelverket har fått kritikk for å være for omfattende og komplekst, samtidig som det etterlyses klarere ansvarsfordeling og mer kontroll. For å få innspill til hvordan regelverket kan bli mer treffsikkert, oppnevnte vi Byggkvalitetutvalget, sa Astrup.

I rapporten peker utvalget på flere utfordringer i bygg- og anleggsbransjen, i tillegg til at de kommer med forslag til endringer i regelverket.

- Samfunnet er endring, og da må vi også tørre å tenke nytt om systemene våre og måten vi jobber på. Jeg håper at denne rapporten vil være et godt grunnlag for videre politikkutvikling, sa Astrup.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil nå sende rapporten ut på høring og invitere til et innspillsmøte med aktører fra bransjen. Den sentrale godkjenningsordningen for foretak vil fortsette inntil eventuelle nye tiltak er etablert.

Les hele rapporten fra Byggkvalitetutvalget her

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.