Historisk arkiv

Tiltak for økt aktivitet i bygge- og anleggsbransjen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen trapper opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi etter koronakrisen. – Veien ut av krisen handler om å skape mer og inkludere flere. Det gjør vi ved å få folk tilbake i jobb. Derfor foreslår regjeringen å bruke 253,8 millioner kroner på vedlikehold av statens eiendommer og dermed øke aktiviteten i bygg- og anleggsbransjen, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Når vi nå har fått kontroll på smittespredningen, trapper vi opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi igjen. Regjeringen vil bruke muligheten til å forberede folk, bedrifter og lokalsamfunn på morgendagens arbeidsliv og fremtidens samfunnsliv der vi skal skape mer og inkludere flere.

Bygge- og anleggsbransjen har fått et fall i aktiviteten etter at smitteverntiltakene ble innført i mars. Regjeringen foreslår derfor flere tiltak for å øke aktiviteten. Tiltakene vil i tillegg redusere vedlikeholdsbehovet på statlige eiendommer og effektivisere driften av eiendommene.

– Vi må bruke denne muligheten til å lære, fornye oss og legge grunnlaget for grønn vekst som får utslippene ned og som tar Norge fremover. Regjeringen foreslår derfor et klimaløft for statens eiendommer som innebærer at det etableres flere solceller, ladepunkter og andre ENØK-tiltak, sier Astrup.

De fleste av prosjektene er gryteklare og kan gjennomføres raskt. Statsbygg vil så langt som mulig benytte allerede inngåtte rammeavtaler. Målet er å bidra til økt aktivitet i bygge- og anleggsbransjen slik at flere kan komme tilbake i jobb.

– Å ha en jobb er verdifullt for den enkelte, men også for familiene og for samfunnet. Jeg er derfor glad for at vi i dag presenterer en tiltakspakke som vil føre til økt aktivitet i bygge- og anleggsbransjen over hele landet, sier Astrup.

Regjeringen foreslår nærmere 165 millioner kroner til vedlikehold av statlige eiendommer over hele landet, herunder 65 millioner kroner til fengslene. I tillegg foreslås det 90 millioner kroner til miljøtiltak og tiltak som vil effektivisere driften av statlige eiendommer.

Mer om de ulike tiltakene:

 • Det foreslås 10 millioner kroner til vedlikeholdstiltak på Gamlehaugen, hovedhuset på Bygdø kongsgård, Slottet og Oscarshall.
 • Det foreslås 10 millioner kroner til vedlikeholdstiltak på øvrig bygningsmasse på Bygdø kongsgård og Villa Stenersen.
 • Det foreslås å bevilge 10 millioner kroner til Statsbygg for å forsere arbeidet med prosjekteringsunderlag og grunnlag for å utlyse entreprisekonkurransene for Norges nye brannskole i Tjeldsund kommune. Dette kommer i tillegg til de 10 millioner kronene som er foreslått bevilget over budsjettet til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
 • Det foreslås 40 millioner kroner til å etablere solceller og ladepunkter på eiendommer innenfor statens husleieordning. I tillegg skal midlene benyttes til å digitalisere driften av eiendommer.
 • Det foreslås 50 millioner kroner til ENØK-tiltak på eiendommer, skanning av bygg til BIM (bygningsinformasjonsmodellering) og til å forsere bærekraftutviklingen i byggenæringen.
 • Det foreslås 8,8 millioner kroner til vedlikeholdstiltak på statlige eiendommer på Svalbard.
 • 135 mill. kroner til vedlikeholdstiltak på fengsler og andre eiendommer:
  • Branntiltak ved Romerike fengsel
  • Takrenovering og innvending maling ved Telemark fengsel
  • Utbedre varmeanlegg ved Ringerike fengsel
  • Bytte vinduer ved Sem fengsel
  • Skifte El-inntak ved Hustad fengsel
  • Bytte dører ved Vadsø fengsel
  • Sette inn varevinduer ved Oslo fengsel
  • Nye vinduer ved Campus Porsgrunn
  • Bytte brannmeldere og detektorer ved Kartverket i Hønefoss og prosjektering av nytt ventilasjonsanlegg ved Statsarkivet i Kongsberg
  • Skifte kledning og etterisolere Meltunet Barne- og ungdomssenter og skifte dører ved Norges handelshøyskole
  • Indre vedlikehold ved Trondheim tinghus, bytte vinduer ved Nasjonalbiblioteket
  • Fjerne gamle batterier ved Statens hus i Vadsø og bytte porter ved Norges brannskole
  • Skifte ut himling i foaje i Operaen i Oslo, bytte nødlys i regjeringsbygg 6, bytte El-tavler og parkbelysning ved Høgskolen i Østfold (Halden)

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00