Historisk arkiv

Regjeringen trapper opp økonomisk støtte til lokale bedrifter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Pandemien og de skjerpede smitteverntiltakene rammer det lokale næringslivet hardt. For å avhjelpe situasjonen foreslår regjeringen å bevilge 1 milliard kroner til lokale virksomheter i kommuner som er særlig hardt rammet av koronapandemien.

Regjeringen vil kompensere bransjer som er særlig hardt rammet. Midlene kan også brukes til å kompensere lokale virksomheter som helt eller delvis faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen.

– Mange bedrifter som lever av å samle mennesker har lagt bak seg et svært krevende år. Virksomheter som reiseliv, arrangements- og serveringsnæringene, og destinasjonsselskaper er særlig hardt rammet. Disse pengene skal fordeles på en rask og enkel måte fra kommunene, og  komme lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak til gode. Ordningen skal være effektiv og fungere som en ventilordning for bedrifter som helt eller delvis faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

De første 500 millioner kronene vil fordeles til kommuner med arbeidsledighet over landsgjennomsnittet, samt til kommuner som har innført smitteverntiltak på nivå 5 per 29. januar på grunn av det muterte viruset.  

– Kommunene kan nå raskt og treffsikkert betale ut penger til lokalt næringsliv som er rammet av pandemien og lokale smitteverntiltak. I mange kommuner er utelivsbransjen særlig hardt rammet, og i tildelingen før jul, valgte flere kommuner å gi denne bransjen en stor del av potten, sier næringsminister Iselin Nybø.  

Regjeringen vil følge nøye med på utviklingen av smittesituasjonen og det lokale næringslivets behov for kompensasjonsmidler, og foreslår at 500 millioner kroner kan fordeles på et senere tidspunkt.