Historisk arkiv

Styrker rettsikkerheten til leietakere i hele landet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Fra 1. september utvider Husleietvistutvalget sitt virkeområde til hele Norge. Nå kan leietakere og utleiere i hele landet få løst boligtvister på en rask, billig og kompetent måte.

De fleste som leier i Norge, bor godt. Samtidig har leietakere generelt dårligere boforhold enn boligeiere. Regjeringen kommer derfor med tiltak som vil bidra til at flere får et trygt og godt hjem.

–Vi styrker rettssikkerheten til både leietakere og utleiere når vi utvider virkeområdet til Husleietvistutvalget. Vi rydder opp i en praksis når vi nå gjør det enklere og billigere, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Husleietvistutvalget er et domstollignende tvisteløsningsorgan som behandler tvister om leie av bolig etter husleieloven. Fram til nå har virkeområdet omfattet Oslo og Trøndelag, samt enkelte kommuner i Vestland og Viken.

Husleietvistutvalgets saksledere er jurister med spesialkompetanse i husleierett. De sørger for grundig behandling av sakene, uten at det går på bekostning av verken kostnader eller saksbehandlingstid.

–Selv om de aller fleste leieforhold fungerer godt, kan det oppstå uenigheter mellom utleier og leier. Da skal det være enkelt og raskt å få saken sin behandlet i Husleietvistutvalget, uavhengig av hvor i landet man bor, sier Astrup.

Fram til nå har mange leiere og utleiere måttet ta boligleietvister til forliksrådet. Det er dyrere enn å ta saken til Husleietvistutvalget. Forliksrådets medlemmer har heller ikke juridisk kompetanse eller spesialkompetanse innen husleierett.

For presse:

Ta kontakt på Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon 22 24 25 00 eller på ke@kmd.dep.no