Historisk arkiv

Historisk arkiv

Utvider utbyggingssonen for fritidsbebyggelse i Sigdal kommune

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet utvider utbyggingssonen for fritidsbebyggelse i Sigdal kommune i regional plan for Norefjell og Reinsjøfjell.

Viken fylkeskommune har vedtatt en regional plan for Norefjell og Reinsjøfjell. Planen sikrer viktige leveområder for villreinen, viktige friluftsområder, og avgrenser utbyggingssoner for fritidsbebyggelse og reiselivsanlegg.

Sigdal kommune ønsket å utvide utbyggingssonen ved Djupsjølia og på grensen mot Krødsherad kommune. Kommunen ønsker å utvikle seg til en reiselivskommune med flere utleieenheter, et bedre aktivitets- og servicetilbud og mindre alpinanlegg som binder byggeområdene i Sigdal og Krødsherad kommuner sammen. Djupsjølia og området på grensen mot Krødsherad er viktig i denne sammenheng.

-Jeg har lyttet til kommunens ønske om å utvikle seg til en reiselivskommune med flere utleieenheter og et helårs aktivitetstilbud, og utvider utbyggingssonen i Sigdal kommune, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Retningslinjene i den regionale planen må legges til grunn ved videre planlegging av områdene. Dette innebærer blant annet at det ikke skal bygges på myr.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke det foreslåtte utbyggingsområde ved Vollsetrene i Flå kommune.

- Utbygging ved Vollsetrene vil øke presset mot villreinens leve- og kalvingsområder, og redusere viktige natur- og friluftsområder for utbyggingen på Gulsvikfjellet. Området godkjennes derfor ikke som utbyggingssone, Astrup.

Flå kommune har store tomtereserver på Gulsvikfjellet og andre steder i kommunen. Dette gir grunnlag for hyttebygging og næringsutvikling i mange år.

For presse:

Ta kontakt på telefon 22 24 25 00 eller på ke@kmd.dep.no