Historisk arkiv

Vil sikre internett til alle i hele landet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Nesten alle i Norge har i dag tilgang til internett, men noen få husstander og virksomheter faller utenfor. Dette gjelder ofte områder med svært spredt bosetting, og hvor det er ekstra kostbart å etablere tilgang. Vi må sørge for at også disse innbyggerne får bredbånd. Derfor foreslår vi å etablere en innkjøpsordning som sikrer funksjonelt internett og telefoni til absolutt alle, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Det er anslått at det per første halvår 2020 var cirka 1400 bygg med husstander eller virksomheter som ikke hadde tilbud om grunnleggende bredbånd (definert som 20 Mbit/s eller mer) fra markedet. Heller ikke andre tiltak, som distriktspakken for 5G eller statlige bredbåndstilskudd, vil nødvendigvis bidra til at alle disse får tilgang til internett innen kort tid.

- Dette er bygninger som ligger svært vanskelig til rent geografisk. Nå tar vi et krafttak for å hjelpe disse innbyggerne med å få tilgang til internett, sier Helleland.

Gjennom en målrettet statlig innkjøpsordning vil disse husstandene og næringsdrivende kunne søke om finansiell støtte og hjelp til etablering av tilgang til internett. Det foreslås å kunne søke om støtte på opptil 400.000 kroner med en egenandel på 5000 kroner.

- Vi har sørget for at nesten alle har et godt bredbåndstilbud. Men vi kan ikke la det være noen igjen – selv om de er få. Vi må sørge for at alle får et grunnleggende bredbåndstilbud så raskt som mulig, sier Helleland.

Samtidig har regjeringen som mål at alle innen utgangen av 2025 skal ha tilbud om høyhastighets bredbånd.

 

Kort om ordningen

Innkjøpsordningen som sendes på høring skal sikre såkalt funksjonell internetttilgang – det vil si bredbånd med minst 20 megabit per sekund nedstrøms hastighet og fem megabit per sekund oppstrøms hastighet.

Ordningen som foreslås stiller også konkrete krav til priser, tilgjengelighet og kundeservice, og krav til feilrettingstider eller standardisert kompensasjon ved nedetid på tjenesten.

- Dette er særlig viktig for å sikre et reelt og godt tilbud siden ordningen vil gjelde områder der det ikke er andre tilbud å velge blant, sier Helleland.

Ordningen som foreslås legger opp til at innbyggerne skal søke om støtte. I høringen bes det om innspill på om Nkom eller fylkeskommunene bør administrere ordningen.

Høsten 2019 sendte Kommunal – og moderniseringsdepartementet forslag til ny lovhjemmel på høring som ville pålegge tilbyderne leveringsplikt for bredbånd. Dette forslaget vil departementet komme tilbake til i ny ekomlov som skal legges frem ved årsskiftet.

- Jeg mener en søknadsbasert ordning vil bli en målrettet og effektiv ordning for husstandene som mangler grunnleggende internett,. En innkjøpsordning åpner også i større grad for at små og lokale bredbåndsleverandører kan være med og konkurrere, sier Helleland.

Media kan kontakte oss på telefon 22 24 25 00 eller ke@kmd.dep.no.