Historisk arkiv

Digitale tjenester for alle

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Innlegg i lokalaviser juli 2015

Regjeringen har som mål å gi innbyggerne en enklere hverdag. I et stadig mer digitalt samfunn er det viktig at innbyggerne ikke møter på barrierer på nett, og at flest mulig kan bruke de samme tjenestene.

I Norge har vi et regelverk om universell utforming av IKT. Alle skal på en god og enkel måte bruke IKT-løsninger vi møter i hverdagen. Reglene gjelder ikke bare offentlig, men også privat sektor. Her er vi pionerer.

I Norge har over 500 000 innbyggere ulike funksjonsnedsettelser, og det kan ha store konsekvenser å bli utestengt fra de digitale arenaene i samfunnet.  Digitalisering og universell utforming er derfor to sider av samme sak, der målet er at alle kan delta på en likeverdig måte.

Universell utforming av digitale tjenester gjør at brukervennligheten blir bedre for folk flest. God kontrast på nettsiden sikrer blant annet god lesbarhet, og dette kommer for eksempel den som vil lese nyhetene på mobiltelefonen til gode, under solskinnsdager i sommerferien.

Direktoratet for forvaltning og IKT har nylig gjennomført en statusmåling av universell utforming av nettsider i Norge. Nettsidene til rundt 300 virksomheter ble testet – både offentlige og private. Undersøkelsen er unik i verdensmålestokk og gir et godt innblikk i hvor universelt utformede norske nettsider er.

Nettsidene ble testet på viktige tilgjengelighetskriterier som brukbarhet og tilgang til innhold. Gjennomsnittsresultatet for målingen viser at virksomhetene i snitt oppfyller 51 prosent av de kravene de ble testet på. Men det er store variasjoner. Dette betyr at mange nordmenn møter på digitale hindringer hver eneste dag.

Statusmålingen viser at offentlige virksomheter jevnt over gjør det bedre enn private. Alle har imidlertid en vei å gå – særlig medie- bank og finans- og transportbransjen har utfordringer.

Media har et spesielt ansvar i informasjonssamfunnet. Statusmålingen viser at media oppnår nokså dårlige resultater på brukbarhet og tekstalternativer. Her er det er nødvendigvis ikke store grep som må tas for å øke tilgjengeligheten.

Å gjøre innhold tilgjengelig på en nettside handler først og fremst om godt håndverk og bevissthet rundt hvordan innhold publiseres. Et gammelt ordtak sier at et bilde sier mer enn 1000 ord. Men for den som ikke kan se bildet, er det helt nødvendig med en god alternativ tekst, som sier noe om innholdet i bildet.

En forutsetning for økt digitalisering, er at alle har tilgang til samme informasjon. Derfor må alle som tilbyr tjenester og publiserer innhold på nett, være med å fjerne de barrierene som eksisterer i dag. Først da vil vi kunne høste gevinstene av digitaliseringen som samfunnet i stadig større grad har gjort seg avhengig av og vi kan si at vi har et informasjonssamfunn for alle.