Historisk arkiv

Siste middag med biskopene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturminister Linda Hofstad Helleland holdt torsdag 20. oktober middag for biskopene i Den norske kirke. Det var siste gang at kulturministeren som arbeidsgiver samlet biskopene til middag. Den norske kirke vil fra 1. januar 2017 være et eget rettssubjekt, utenfor staten.

Les mer om skillet mellom staten og kirken

Gruppebilde av biskopene sammen med kulturminister Linda Hofstad Helleland
Per Arne Dahl (Tunsberg), Ingeborg Midttømme (Møre), Ragnhild Jepsen (fungerende biskop Nidaros), Halvor Nordhaug (Bjørgvin), Ole Chr. M. Kvarme (Oslo), Helga Haugland Byfuglien (Bispemøtets preses), Olav Øygard (Nord-Hålogaland), statsråd Linda Hofstad Helleland, Solveig Fiske (Hamar), Erling J. Pettersen (Stavanger), Ann-Helen Fjeldstad Jusnes (Sør-Hålogaland), Stein Reinertsen (Agder og Telemark). Atle Sommerfeldt (Borg) var ikke tilstede. Foto: Inga Frøland Steindal