Historisk arkiv

Kulturminister Skei Grande mottok rapport om Norsk Tipping og Norsk Rikstoto

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturminister Trine Skei Grande mottok i dag rapporten "Evaluering av Norsk Tippings og Norsk Rikstotos organisering og praksis" fra Oslo Economics.

Rapport om Norsk Tipping og Norsk Rikstoto

- Gjennomgangen av Norsk Tippings og Norsk Rikstotos organisering og praksis gir et godt grunnlag for det videre arbeidet med pengespillfeltet. En ansvarlig pengespillpolitikk er avhengig av at vi har et solid faktagrunnlag, sier kulturminister Trine Skei Grande.

Under behandlingen av pengespillmeldingen (Meld. St. 12 (2016-2017)) ba Stortinget om en bred og ekstern evaluering av enerettsaktørenes organisering og praksis. En slik evaluering ble også varslet i regjeringsplattformen. I erklæringen slår regjeringspartiene videre fast at enerettsmodellen skal videreføres. Enerettsmodellen innebærer at Norsk Tipping og Norsk Rikstoto har enerett på å tilby de fleste former for pengespill.

Oslo Economics vurderer enerettsaktørenes spillporteføljer, markedsføring og organisering med hensyn til om dagens praksis bidrar til å nå målet om å kanalisere spillere, og begrense negative sosiale konsekvenser av pengespill. Rapporten vurderer også de EØS-rettslige rammene for dagens enerettsmodell. Rapporten gir departementet et viktig og solid faktagrunnlag for det videre arbeid med pengespillpolitikken.