Historisk arkiv

Språkdagen 2018

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Kulturdepartementet

Språkdagen 2018 blir arrangert 15. mars frå 10.00 til 15.30 i Oslo Konserthus, Lille sal.

""

Språkdagen blir arrangert av Språkrådet. Arrangementet er ei årleg hending og set søkjelys på aktuelle språkspørsmål. 

På Språkdagen 2018 vil dei ta for seg tre område dei meiner vil vere språkpolitisk viktige framover. Dei tre områda er språk i digitale verktøy, det fleirspråklege samfunnet og språk i skjeringspunktet mellom akademia og næringsliv.

Påmeldingsfristen er ute, men arrangementet blir sendt direkte på nett-tv her på regjeringa.no.

Nett-tv Språkdagen 2018

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

Meir informasjon om Språkdagen og program finn du på nettsida til Språkrådet