Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Kulturminister Widvey mottok rapport med forslag til regulering av pengespillmarkedet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturminister Thorhild Widvey fikk i dag overlevert rapporten ”Grenselause pengespel - krev ny teknologi ny regulering?”. I denne rapporten har en arbeidsgruppe utredet hvordan den teknologiske utviklingen utfordrer den eksisterende pengespillreguleringen.

Kulturminister Thorhild Widvey og direktør for Lotteri- og stiftelsestilsynet Atle Hamar med rapporten
Kulturminister Thorhild Widvey og direktør for Lotteri- og stiftelsestilsynet Atle Hamar. (Foto: Ketil Frøland/Kulturdepartementet)

Kulturminister Thorhild Widvey fikk i dag overlevert rapporten ”Grenselause pengespel - krev ny teknologi ny regulering?” (.pdf). I denne rapporten har en arbeidsgruppe utredet hvordan den teknologiske utviklingen utfordrer den eksisterende pengespillreguleringen.

- Rapporten gir et godt faktagrunnlag for departementets videre arbeid med pengespillfeltet, sier kulturminister Widvey.

Departementet har flere pågående prosesser på pengespillfeltet. Blant annet er det satt i gang en utredning av økonomiske konsekvenser av en mulig lisensmodell for pengespillmarkedet. Denne utredningen vil bli overlevert 15. januar. - Vi har også sendt på høring et nytt regelverk for private lotterier. Rapporten vi i dag har fått overlevert vil bli sett i sammenheng med de øvrige prosessene på pengespillfeltet, sier kulturministeren.