Historisk arkiv

Oppdaterte regler for beskyttelse av barn mot skadelig medieinnhold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen legger i dag frem forslag til en ny lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelig medieinnhold. Forslaget erstatter dagens fragmenterte system med ett felles lovverk for kino, video, TV og nett.

Regjeringen legger i dag frem forslag til en ny lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelig medieinnhold. Forslaget erstatter dagens fragmenterte system med ett felles lovverk for kino, video, TV og nett.

Lovproposisjonen

- Utviklingen i tilgjengelighet og mediebruk tilsier at behovet for et godt og effektivt system for beskyttelse av barn og unge aldri har vært større, sier kulturminister Thorhild Widvey.

-2013 markerte hundreårsjubileet til filmkontrollen i Norge. Det er nå på tide å tilpasse reguleringen til den nye medievirkeligheten og etablere et felles beskyttelsessystem for alle medier, sier statsråden.

Den teknologiske utviklingen har ført til en kraftig økning i tilbudet og tilgjengeligheten av audiovisuelt innhold. Norske barn og ungdom mellom 9 og 15 år brukte nesten 4 timer på TV, Internett, DVD og kino en gjennomsnittsdag i 2013. Når audiovisuelle medier får en stadig større plass i barns liv, øker også risikoen for å komme i kontakt med innhold som kan være skadelig.

Et hovedmål med lovforslaget er å få en mer plattformnøytral regulering på området. Forslaget innebærer derfor en samordning, oppdatering og forenkling av regler som i dag finnes i film- og videogramloven og i kringkastingsloven. I tillegg gjennomfører forslaget beskyttelsesregler i EU-direktivet om audiovisuelle bestillingstjenester (AMT-direktivet).

I lovforslaget foreslår regjeringen å lovfeste tre beskyttelsestiltak (plikter) som vil gjelde for alle de formidlingsmåtene som omfattes av loven:

  1. En plikt til å sette aldersgrense på filmer/programmer – uavhengig av om de formidles på kino, TV, video eller nett. 
  2. En plikt til å informere publikum om aldersgrensen på en tydelig og nøytral måte.
  3. En plikt til å iverksette tiltak for å sikre at den fastsatte aldersgrensen overholdes.