Historisk arkiv

Poker-NM og private pokerlag blir tillatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet har vedtatt endringer i lotteriregelverket slik at et poker-NM skal kunne arrangeres i Norge. Det tillates inntil fem tilhørende regionale kvalifiseringsturneringer og tre former for turneringspoker.

- Fram til i dag har poker-NM vært arrangert i utlandet. I fremtiden vil dette mesterskapet kunne avholdes i Norge, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Regjeringen har i tillegg oversendt et lovforslag til Stortinget om å tillate private pokerlag  under forutsetning av at de ikke har et organisert eller profesjonelt preg. I dag er det mange som spiller poker i sosiale lag i private hjem. Til nå har dette vært forbudt, men forbudet har vært vanskelig å håndheve. Regjeringen foreslår derfor å tillate private pokerlag. Etter de nye reglene kan private pokerlag bestå av inntil 10 deltakere mens maksimumsinnskuddet per deltager er satt til 1000 kroner. En slik liberalisering er i tråd med den alminnelige rettsoppfatningen på dette området.