Historisk arkiv

Regjeringens frivillighetserklæring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

I dag, på FNs internasjonale frivillighetsdag legger regjeringen fram Frivillighetserklæringen. Denne skal legge rammen for dialog og samspill mellom frivilligheten og regjeringen.

Ministerbordet med helse- og omsorgsminister Bent Høie, kulturminister Thorhild Widvey, statsminister Erna Solberg, kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne
Ministerbordet med helse- og omsorgsminister Bent Høie, kulturminister Thorhild Widvey, statsminister Erna Solberg, kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Foto: Wenche Nybo/Kulturdepartementet)

- Frivillighet er en avgjørende del av så godt som alle samfunnsområder. Gjennom Frivillighetserklæringen vil vi sikre frivillig sektor forutsigbarhet, åpenhet, tillit og tilgjengelighet i dialogen med regjeringen uavhengig av hvilket departement de henvender seg til. Det at folk engasjerer seg og tar ansvar i nærmiljøet, forebygger ensomhet og bygger fellesskap. Det er frivilligheten som skaper det gode samfunn, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Kulturdepartementet koordinerer regjeringens frivillighetspolitikk. Frivillighetserklæringen erstatter imidlertid ikke det enkelte departements sektorpolitiske ansvar. På toppmøtet deltar statsminister Erna Solberg og statsrådene Jan Tore Sanner, Bent Høie og Solveig Horne.

- Frivilligheten skaper glede, trivsel og knytter lokalsamfunnene sammen. Derfor er det viktig at både stat og kommuner gir frivilligheten gode vilkår, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

- Mye godt og viktig helsearbeid starter i frivillig sektor. Frivillige organisasjoner har rolle både som initiativtakere og pådrivere, og bidrar til å redusere ensomhet, få flere med på fysisk aktivitet, dyrke interesser og få til gode møter mellom mennesker, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

- Frivillige organisasjoner er limet i samfunnet vårt. Jeg er opptatt av å ha tett dialog med frivillige organisasjoner. Sammen kan vi utvikle en bedre innsats for barn og ungdom, for personer med nedsatt funksjonsevne, i familiepolitikken og i arbeidet med likestilling og integrering, sier barne-, likestilling og inkluderingsminister Solveig Horne.

Frivillighetserklæringen sendes nå ut på høring til frivillig sektor.

Noen av representantene for frivilligheten på toppmøtet mellom regjeringen og frivilligheten 5. desember 2014.
Noen av representantene for frivilligheten på toppmøtet mellom regjeringen og frivilligheten 5. desember 2014. F.v.: styreleder i KS Gunn Marit Helgesen, styreleder i Frivillighet Norge Sturla Stålsett, styreleder i LNU Stian Seland, idrettspresident Børre Rognlien, generalsekretær i Frivillighet Norge Birgitte Brekke og generalsekretær i NIF Inge Andersen. (Foto: Wenche Nybo/Kulturdepartementet)