Historisk arkiv

Regjeringen rydder opp i lotteripolitikken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

- Regjeringen rydder nå opp i lotteripolitikken. Forrige regjering skapte tvil gjennom sin praksis. For å rydde opp trenger vi nå noe mer tid før forslag til nytt regelverk sendes ut på høring, sier kulturminister Thorhild Widvey.

- Regjeringen rydder nå opp i lotteripolitikken. Forrige regjering skapte tvil gjennom sin praksis. For å rydde opp trenger vi nå noe mer tid før forslag til nytt regelverk sendes ut på høring, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Regjeringen vil åpne for flere private lotterier. I januar bestemte regjeringen derfor at endringer i lotteriforskriften skal ut på høring. En forutsetning for endringene er at enerettsmodellen til Norsk Tipping opprettholdes.

- Vi vil ha klarere og entydige regler for private lotterier, og vi vil at søknader om tillatelse skal vurderes av Lotteritilsynet og ikke av Kulturdepartementet, sier kulturminister Widvey.

22. januar fikk Kulturdepartementet et brev fra ESA, som påpeker at Norges prosedyrer for å godkjenne lotterier strider mot EØS-avtalen. Disse prosedyrene er den forrige regjeringens ansvar. ESAs brev stiller spørsmål ved hvilke kriterier Norge kan ha for private lotterier, og samtidig om lotterier kan tilbys som del av enerettsmodellen. ESA ber Kulturdepartementet redegjøre for de norske prosedyrene. Kulturdepartementet mener det nå er nødvendig å vurdere de planlagte regelendringene opp mot ESAs spørsmål.

- Etter brev fra ESA som stiller spørsmål ved den forrige regjeringens lotteripolitikk, ser vi behov for å sette endringene av lotterireglene på vent. Forrige regjering skapte tvil gjennom sin praksis, og for å rydde opp trenger vi noe mer tid. Målet er å sikre et robust og langsiktig regelverk og at endringene ikke undergraver enerettsmodellen, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Fristen for å svare ESA er 22. mars. På bakgrunn av Kulturdepartementets svar, vil ESA vurdere om det er grunnlag for å gå videre med saken. Vi vil ha en løpende dialog med ESA, slik at vi raskest mulig kan avklare hvilke kriterier vi kan ha for lotteritillatelser. Samtidig vil vi understreke at det er viktigere å rydde opp slik at vi bevarer enerettsmodellen enn å forsere behandling av nye søknader.

Neste ledd i prosessen er at ESA tar stilling til Kulturdepartementets svar, og kommer med en tilbakemelding. Først etter dette, vil Kulturdepartementet kunne ta stilling til videre fremdrift for endringene i lotteriregelverket.