Historisk arkiv

Nasjonal bibliotekstrategi skal stimulere utviklingen av norske bibliotek

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturminister Thorhild Widvey lanserte i dag Nasjonal bibliotekstrategi, sammen med Nasjonalbibliotekets direktør Aslak Sira Myhre. I strategien skal fellestjenester styrkes og utvikles for å frigjøre lokale bibliotekressurser, mens en ny modell for utviklingsmidlene skal utvikle bibliotekene som debatt og litteraturhus.

I tillegg skal flere e-bøker og mer digitalt innhold gjøres tilgjengelig i folkebibliotekene.  Sammen med strategien lyses andre halvdel av utviklingsmidlene for 2015 ut, med 22,5 millioner kroner.

Kulturminister Thorhild Widvey og Nasjonalbibliotekets direktør Aslak Sira Myhre lanserer Nasjonal bibliotekstrategi 12. august 2015 i Drammen bibliotek.
Kulturminister Thorhild Widvey og Nasjonalbibliotekets direktør Aslak Sira Myhre lanserer Nasjonal bibliotekstrategi 12. august 2015 i Drammen bibliotek. Foto: Wenche Nybo/Kulturdepartementet

Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018. Statens oppgaver og ansvar for utvikling av folkebibliotekene (.pdf)

Bilder fra pressekonferansen i Drammen bibliotek

- Regjeringen vil bidra til at folkebibliotekene blir kulturarenaer for fremtiden. Strategien følger opp økningen i statens utviklingsmidler, og er vårt bidrag til å stimulere det fremtidsrettede arbeidet som allerede gjøres i hele landet. Bibliotekene er av våre best likte og mest brukte kulturinstitusjoner. Vi ønsker pulserende bibliotek som sprer informasjon, kunnskap og kulturarv. Bibliotekene er samtidig arenaer for samtale, refleksjon og dannelse som er tilgjengelig for alle, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Kommunene og bibliotekene selv har hovedansvaret for utviklingen av folkebibliotekene, og det satses allerede på bibliotek i mange kommuner. Denne strategien tydeliggjør hvordan staten konkret vil bidra til å utvikle bibliotekene.

Hovedtiltak i strategien:

1. Felles infrastruktur gir bedre bibliotek og frigjør ressurser lokalt: 

Nasjonalbiblioteket vil styrke og utvikle fellestjenester som gir felles og bedre katalogdata og søk, og samtidig avlaster og frigjør tid og ressurser i det enkelte folkebibliotek. 

2. Ny modell for utviklingsmidlene i strategiperioden:

  • For å utvikle bibliotekene som debatt- og litteraturhus vil bibliotekene i strategiperioden både kunne få støtte til mindre tilrettelegging av bibliotekrommet og til å øke antall arrangementer og aktiviteter.
  • Nye formidlingsmetoder, frie utviklingstiltak og digital tjenesteutvikling, også lokalt, skal styrkes.
  • Videreutvikling av biblioteket som læringsarena i samarbeidsprosjekter mellom skole- fag- og folkebibliotek.

3. Flere e-bøker og mer digitalt innhold:

E-bøker, dataspill, digitalt kulturarvsmateriale, kort- og dokumentarfilm skal bli mer tilgjengelig i folkebibliotekene

 

For å få best mulig effekt av regjeringens satsing på bibliotek skal Nasjonalbiblioteket innta en mer aktiv rolle i utviklingsarbeidet. Regjeringen har de siste to årene økt prosjekt- og utviklingsmidlene som Nasjonalbiblioteket disponerer til utvikling av folkebibliotekene, med 70 % til en årlig bevilgning på 48,5 millioner kroner. Det er utviklet en ny modell for tildeling av prosjekt- og utviklingsmidlene i en fireårsperiode. Midlene skal gå til infrastrukturtiltak og tiltak for å løfte frem bibliotekene som møteplasser og kultur- og læringsarenaer, og samtidig bidra til bedre utveksling av utviklingsprosjekter for å stimulere til utvikling og samarbeid lokalt.

- Denne strategien gir oss muligheten til å forme bibliotekene for et nytt århundre. Jeg ser frem til å begynne arbeidet allerede i morgen, sier direktør i Nasjonalbiblioteket Aslak Sira Myhre.

Utviklingsmidlene utlyses via Nasjonalbibliotekets nettsider (nb.no) f.o.m. 13. august 2015.

Oversiktsbilde fra pressekonferansen.
Pressekonferansen i Drammen bibliotek. Foto: Wenche Nybo/Kulturdepartementet