Historisk arkiv

Nytt styre i språkrådet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet oppnevner nytt styre for Språkrådet fra nyttår. Den nåværende styreperioden går ut ved årsskiftet, og nytt styre tiltrer 1. januar. Antall styremedlemmer reduseres fra ni til fem.

- Språkrådet gjør en viktig jobb for å styrke norsk språk og språkmangfoldet i landet.
Jeg er glad for at vi har fått på plass et nytt styre med så dyktige personer, og er trygg på at de vil fortsette det gode arbeidet for å nå målene i språkpolitikken, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland

Det nye styret ledes av Guri Melby fra Oslo. Hun etterfølger Ottar Grepstad, som har vært styreleder siden 2011.

Det nye styret har følgende sammensetning:

Styreleder (bokmål): Guri Melby (f. 1981). Oslo.

Nestleder (nynorsk): Trond Trosterud (f. 1962). Tromsø.

Styremedlem (bokmål): Jan Erik Knarbakk (f 1952). Oslo.

Styremedlem (nynorsk): Liv Kari Eskeland (f. 1965). Stord.

Varamedlem (bokmål): Curt Rice (f. 1962). Oslo.

Varamedlem (nynorsk): Eli Bjørhusdal (f. 1972). Luster, Sogn og Fjordane. 

Det utnevnes også en representant og ett varamedlem etter valg blant de fast ansatte i Språkrådet.