Historisk arkiv

Søndagsåpne butikker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet vil sende på høring et lovforslag for å åpne for søndagsåpne butikker. Statsrådene Thorhild Widvey, Robert Eriksson og Monica Mæland har i dag hatt et møte hvor de har orientert partene i arbeidslivet om regjeringens forslag.

Statsrådene Monica Mæland, Thorhild Widvey og Robert Eriksson under pressekonferansen om søndagsåpne butikker 9. januar 2015.
F.v. næringsminister Monica Mæland, kulturminister Thorhild Widvey og arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. Foto: Foto: Ketil Frøland / Kulturdepartementet

I tråd med det som er varslet i Regjeringsplattformen, vil Kulturdepartementet om kort tid sende et lovforslag på høring for å gi butikker adgang til å holde åpent på alle vanlige søndager. Det vil bli foreslått at butikker på de særskilte helligdagene, og på høytidsdagene 1. og 17. mai, som hovedregel fortsatt skal holde stengt. De gjeldende unntakene, som gir grunnlag for at enkelte butikker likevel kan ha åpent, vil bli foreslått videreført for disse 12 dagene.  

- Regjeringens utgangspunkt er at tilbud og etterspørsel egner seg bedre enn lovverket til å regulere butikkenes åpningstider. Vårt forslag vil også gi mer likebehandling mellom butikker og bidra til forenkling, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Det er lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred som i dag regulerer adgangen til butikkåpent på søn- og helligdager, og loven må endres for å tillate søndagsåpne butikker. Forslag til endringer i denne loven vil om kort tid bli sendt på bred høring. 

- Spørsmålet om søndagsåpne butikker engasjerer mange, og høringen vil bidra til belyse de ulike sidene av saken ytterligere, blant annet nærings- og arbeidstakerinteresser, forbrukerinteresser og andre hensyn, sier Widvey.

- Regjeringens forslag åpner for at de butikkene som ønsker det, også kan ha åpent på vanlige søndager. Dette vil gi folk større frihet til å handle når det passer dem, sier næringsminister Monica Mæland.