Historisk arkiv

Ingen søkere til midlertidig avtale om kommersiell allmennkringkasting

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet har innen fristens utløp ikke mottatt noen søknader om å få status som formidlingspliktig allmennkringkaster.

- Det er ingen dramatikk i, og ikke veldig overraskende, at TV 2 ikke søker på denne midlertidige utlysningen. Det illustrerer at vi er inne i en periode med store endringer i teknologi og medievaner, der retten til formidling via kabel-TV er mindre viktig enn tidligere. Av den grunn ble alle andre krav enn daglige nyhetssendinger og lokalisering i Bergen tatt ut av utlysningen. Det er også spennende at avismiljøet sier at allmennkringkasting er interessant, selv om fristen i denne omgang var for knapp, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Departementet arbeider i tråd med resultatet av behandlingen av St Meld 38 Open og opplyst, og kulturministeren vil komme tilbake til Stortinget med et initiativ for fremtidig kommersiell allmennkringkasting.

- Neste år kommer også mediemangfoldutvalgets innstilling. Derfor har vi vært tydelige på at avtalen vi utlyste i vår var midlertidig.  Jeg har forståelse for at medieaktørene i denne omgang ser ut til å ha ønsket å vente og se hva som kommer, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.