Historisk arkiv

Kulturministeren mottok rapport om statlig dekning av ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

- Ideelle organisasjoner har og har hatt en helt sentral rolle i utviklingen av vårt velferdssamfunn, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland. I dag mottok kulturministeren, på vegne av regjeringen, NOU "Ideell opprydding. Statlig dekning av ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader."

Kulturminister Linda Hofstad Helleland og utvalgsleder dr. philos Jon Hippe.
Kulturminister Linda Hofstad Helleland og utvalgsleder dr. philos Jon Hippe. Foto: Elisabeth Fjørtoft/KUD

Utredningen er et resultatet av arbeidet til et ekspertutvalg satt ned av regjeringen i april i fjor. Utvalget har hatt i oppdrag å vurdere hvorvidt staten bør dekke deler av pensjonskostnadene til ideelle organisasjoner som har levert helse- og sosialtjenester til staten.

- Utvalget har gjort en svært grundig jobb. Vi ser fram til å lese rapporten og gå inn i de konklusjonene utvalget har kommet fram til, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Utvalget har vært ledet av dr. philos Jon Hippe i Forskningsstiftelsen Fafo. Med seg har han hatt Per Andreas Bjørgan, advokat i Advokatfirmaet Lund & Co, Anne Marie Due, advokat i Advokatfirmaet Hjorth, Ivar Eriksen, eierdirektør i Helse Vest RHF og Hilde Olsen, seniorrådgiver i NAV. 

NOU 2016: 12 – Ideell opprydding. Statlig dekning av ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader