Historisk arkiv

Magne Furuholmen ny styreleder for Festspillene i Bergen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet har oppnevnt musiker og billedkunstner Magne Furuholmen som ny styreleder for Festspillene i Bergen for perioden 2016-2019.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland og nyutnevnt styreleder for Festspillene i Bergen Magne Furuholmen.
Kulturminister Linda Hofstad Helleland og nyutnevnt styreleder for Festspillene i Bergen Magne Furuholmen. Foto: Wenche Nybo / Kulturdepartementet

- Festspillene i Bergen er et kraftsentrum i norsk kunst- og kulturliv, og jeg er glad for at en av Norges fremste og mest allsidige kunstnere har takket ja til å påta seg det viktige vervet som styreleder. Med sitt internasjonale nettverk og brede erfaring vil Magne Furuholmen styrke Festspillene i årene som kommer, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Som medlem i a-ha har Magne Furuholmen gjennom 30 år utmerket seg i norsk og internasjonalt musikkliv. Siden debuten som billedkunstner i 1989 er hans verk representert ved en rekke institusjoner i inn- og utland. Furuholmen er styremedlem i HM Dronning Sonjas internasjonale grafikk-stiftelse, QSPA - The Queen Sonja Print Award, samt i Snøhetta Brand Design. Han har tidligere sittet i styret for Norske Grafikere, og ble i 2012 tildelt St. Olavs Orden, ridder av 1. klasse, for sin innsats for norsk kultur. 

Magne Furuholmen etterfølger Åse Kleveland, som har vært styreleder siden 2012.

- En posisjon som styreleder for Festspillene i Bergen er et ærefullt oppdrag og et prestisjefylt nasjonalt ansvar, sier Furuholmen. - Det er imponerende hvor gjennomgående høyt kunstnerisk nivå Festspillene har klart å holde gjennom så mange år. Min oppgave som styreleder blir å tilrettelegge for en videre utvikling av festivalens utadrettede profil, og bygge på det gode arbeidet som administrasjonen og tidligere styreleder har nedlagt. 

Lokalpolitiker i Bergen, Hilde Onarheim (H) blir personlig vara for Magne Furuholmen.

Herman Friele er oppnevnt som statens medlem i representantskapet for Festspillene i Bergen i perioden 2016-2019. Friele etterfølger Gisle Johnsen. Friele er forretningsmann, tidligere medlem av Bergen Bystyre i perioden 2003-2007, og ordfører i samme periode

Som personlig vara for Herman Friele er Elisabeth Anfinsen Seim – direktør for BI Bergen, oppnevnt.

Magne Furuholmen deltar som kunstnerisk utøver på årets festspill. Han bidrar med det sjangeroverskridende ensemblet Apparatjik. Dette er del av et fremtidig prosjekt som i lengre tid har vært planlagt som et samarbeid mellom Festspillene og andre partnere.

Magne Furuholmen og direktør for Festspillene i Bergen, Anders Beyer vil være tilgjengelig for kommentar i Vaskerelvsmauet 6 i Bergen kl 1200 i dag. 

Kontaktpersoner: 
Kulturdepartementets pressetelefon: 902 31 093 
Festspillene i Bergen: Kjersti Brown 917 52 677