Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Utlysning: Midler til innsats for at barn som lever i inntektsfattige familier skal få delta i fritidsaktiviteter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet utlyser 10 mill. kroner til felles innsats som skal bidra til at barn og unge får mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter sammen med jevnaldrende, uavhengig av foreldrenes økonomi.

Pilotprosjektene skal skape grunnlag for et systematisk og varig samarbeid mellom frivillige, offentlige instanser og andre relevante aktører.

- Disse pengene skal bidra til at barn fra økonomisk vanskeligstilte familier kan delta på minst én fritidsaktivitet. For å få til gode løsninger må kommuner, lokale foreninger  og andre viktige samarbeidspartnere spille på lag.  Prosjektene skal ha overføringsverdi og inspirere andre, så ikke alle må starte fra "scratch", sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Pilotprosjektene skal utvikle og etablere samarbeidsmodeller og løsninger som kan tas i bruk av andre. 

Pilotprosjektene må sees i sammenheng med Regjeringens strategi (2015-2017) Barn som lever i fattigdom, herunder Fritidserklæringen, som har som mål at alle barn, uavhengig av foreldrenes situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet.

Utlysning: Midler til pilotprosjekter - innovativ og systematisk innsats for at barn som lever i inntektsfattige familier skal få delta i fritidsaktiviteter (.pdf)

Søknadsfrist er 15. september 2016. Søknad med vedlegg bes sendt elektronisk til postmottak@kud.dep.no og merkes med 16/5216.