Historisk arkiv

12 millioner til prosjekter og utviklingstiltak for arkivfeltet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen gir 12 millioner kroner i tilskudd til prosjekter og utviklingstiltak for arkivfeltet fra overskuddet fra Norsk Tipping. Det er en økning på 2 millioner kroner fra 2017.

– Jeg er glad for at tippeoverskuddet kan brukes til å utvikle arkivfeltet. Økningen vil gå til arbeidet med arkiver fra private bedrifter, organisasjoner og personer (privatarkiver). Til forskjell fra offentlige virksomheter, har ikke private plikt til å bevare arkiver. Privatarkivene utgjør nå 22 prosent av alle bevarte arkiver. Vi må arbeide planmessig for å sikre privatarkiver fra viktige samfunnssektorer og fra alle landets regioner. I tillegg skal det gis tilskudd til bevaring, formidling og digitalisering av prioriterte privatarkiver, sier kulturminister Trine Skei Grande.