Historisk arkiv

Forbudet mot betalingsformidling av pengespill effektiviseres

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen har vedtatt endringer i forskrift om forbud mot betalingsformidling av pengespill som ikke har norsk tillatelse. De nye endringene følger opp Stortingsmeldingen fra 2016-2017 Alt å vinne – ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk.

- Formålet med endringene er å effektivisere det eksisterende forbudet mot betalingsformidling av pengespill uten norsk tillatelse, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

- Forbudet har eksistert siden 2011, men bankene har gitt uttrykk for at de ønsker at det blir tydeligere hva myndighetene forventer av aktivitet fra deres side for å følge opp betalingsformidlingsforbudet. Vi har derfor presisert hvilke konkrete plikter bankene har for at de skal kunne etterleve forbudet, sier Skei Grande.

- Endringene vil bidra til å gjøre det mindre attraktivt å spille på utenlandske pengespillsider uten norsk tillatelse. De uregulerte aktørene tilbyr spill med høyere risiko for spillavhengighet og er ikke underlagt de samme ansvarlighetstiltakene som spilltilbudet til Norsk Tipping og Norsk Rikstoto. En effektivisering av betalingsformidlingsforbudet vil bidra til å styrke enerettsmodellen og dermed beskytte sårbare spillere, sier kultur- og likestillingsministeren.

Endringene innebærer:

  • En tydeliggjøring av at betalingsformidlingsforbudet gjelder generelt og at det også omfatter foretak som gjennomfører betalingstransaksjoner på vegne av pengespillselskap.
  • At Lotteritilsynet i tillegg til å fatte vedtak om å avvise betalingstransaksjoner identifisert med kontonumre kan fatte vedtak identifisert ved navn på pengespillselskap eller andre betalingsformidlere.
  • En plikt for banker og andre foretak som yter betalingstjenester i Norge til å undersøke alle betalingstransaksjoner til og fra pengespill uten norsk tillatelse som Lotteritilsynet har sendt vedtak om.
  • En opplysningsplikt for banker og andre foretak som yter betalingstjenester i Norge til Lotteritilsynet om selskap som formidler betaling knyttet til pengespill som ikke har tillatelse i Norge.