Historisk arkiv

Mandat for ny ytringsfrihetskommisjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

– Det er tjue år siden den forrige ytringsfrihetskommisjonen la fram sin utredning. I løpet av disse årene har vi sett en revolusjon innenfor medier og kommunikasjonsteknologi. Dette har styrket ytringsfriheten. Samtidig ser vi en rekke utviklingstrekk som setter ytringsfriheten under press. Derfor er det behov for en ny gjennomgang av ytringsfrihetens stilling i Norge, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

Regjeringen har vedtatt mandatet for en ny ytringsfrihetskommisjon. Oppnevningen av medlemmene som skal sitte i kommisjonen skjer på nyåret.

Mulighetene for å ytre seg fritt har aldri vært større enn i dag. Medieutviklingen har ført til at både publikum, medier og teknologiselskaper har fått nye roller og et nytt ansvar. Store globale medieplattformer for opplasting og deling av innhold har fått betydelig innflytelse på det digitale ordskiftet.

Ytringsfriheten blir i dag utfordret fra mange kanter – blant annet i form av hat og hets på nett, trusler og trakassering av journalister og samfunnsdebattanter, spredning av "falske nyheter", samt overvåking av kommunikasjonskanaler.

Ytringsfrihetskommisjonen får i oppdrag å foreta en helhetlig gjennomgang av ytringsfrihetens stilling i Norge. I denne sammenheng skal kommisjonen blant annet vurdere tiltak for å fremme bred deltakelse i samfunnsdebatten, tiltak mot "falske nyheter" og tiltak for å motvirke spredning av hatefulle og andre ulovlige ytringer i sosiale medier. Kommisjonen er også bedt om å drøfte nye medieaktører med portvokterfunksjoner og hvordan myndighetene kan bidra til at disse funksjonene blir praktisert i tråd med prinsippene om ytringsfrihet, etterrettelighet og uavhengighet.

Kommisjonen skal legge til rette for en bred offentlig debatt der man innhenter erfaringer fra ulike samfunnsgrupper.

Ytringsfrihetskommisjon - mandat.pdf

To ledige stillinger i sekretariatet med søknadsfrist 16. desember 2019:

Sekretariatsleder og sekretariatsmedarbeider