Historisk arkiv

Spillerom – Norges første dataspillstrategi er lansert

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kultur- og likestillingsministeren la i dag frem strategien som har fått navnet Spillerom. Strategien skal løfte dataspill som selvstendig kulturuttrykk, kunstform, næring og fritidsaktivitet. Strategien skal gjelde fra 2020-2022. Med strategien ønsker regjeringen ikke bare å løfte gaming-kulturen men også å utvikle norsk næringsliv slik at vi får en spillbransje som kan hevde seg internasjonalt.

Gruppebilde fra presentasjonen av dataspillstrategien. Gruppen står foran plakater med ulike spillselskaper.
Strategien ble presentert i Bergen på Bergen Offentlige Bibliotek 4. september 2019. Foto: Kulturdepartementet

– Dette har jeg gledet meg til. Mitt ønske er at alle som har en nysgjerrig og leken spiller eller spillutvikler i magen skal ha spillerom til å utvikle seg, teste egne grenser og få utløp for sin kreativitet. Skaperkraften må frem, og den skal vi få frem med denne strategien, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

Det er satt fire hovedmål for dataspillpolitikken:

  • Et variert tilbud av norske dataspill av høy kvalitet
  • En profesjonell og mangfoldig dataspillbransje
  • Gjennomslagskraft for norske dataspill
  • En inkluderende og tilgjengelig dataspillkultur

Dataspill er en viktig bransje i den kulturelle og kreative næringen som regjeringen vil legge til rette for, og det skal sørges for rom for utvikling både for spillere og spillutviklere.

For å stimulere til vekst og utvikling i spillbransjen vil regjeringen gi bransjen gode og forutsigbare rammevilkår, slik at bransjen kan utvikle seg mest mulig på egne premisser.      

Det skal også satses på spillmiljøer i hele landet gjennom blant annet tilskudd fra Norsk filminstitutt og regionale filmvirksomheter. Regjeringen vil også tilrettelegge for formidling av dataspill og arenaer der spill kan bygge fellesskap og sosiale nettverk.

– Med denne strategien viser regjeringen at vi lytter til gamerne og tar dataspill på alvor. Vi må heie på gamerne slik at vi får flere som Emil. Slik at det neste Minecraft eller Fortnite kommer fra norske utviklere, sier statsråden.

– I dag ligger det 30 millioner i spillpotten, men jeg vil jobbe for en dobling av denne i løpet av strategiperioden, avslutter statsråden.