Forsiden

Historisk arkiv

805 millioner kroner i spillemidler til kulturformål i 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen har i dag fordelt 805 millioner kroner i spillemidler til kulturformål for 2020.

- Med disse midlene er vi med på å støtte opp om fantastisk kunst og kultur skapt av barn og unge gjennom Frifond-ordningen og for barn og unge gjennom Den kulturelle skolesekken. Vi er også med på å sikre aktivitet i det frivillige kulturlivet så det kan fortsette å blomstre over hele landet, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

For å sikre en rask og forutsigbar tildeling uavhengig av Covid-19-situasjonen, er beløpet som deles ut det samme som i 2019, med noen mindre justeringer innenfor fordelingen.

- Vi fordeler midlene som i fjor, men vi er åpne for at det kan være behov for å bruke dem på en annen måte på grunn av koronasituasjonen. Vi har tillit til at mottakerne har best forutsetning til å vite hvordan midlene best kan komme til nytte, sier kultur- og likestillingsministeren.

Midlene vil bli utbetalt i mai:

Den kulturelle skolesekken

285 000 000 kr

Regionale kulturbygg

  55 00 000 kr

Frifond

197 000 000 kr

Krafttak for sang

    5 340 000 kr

Aktivitetsmidler for kor

    10 700 000 kr

Nasjonale musikkorganisasjoner

  21 000 000 kr

Folkeakademienes Landsforbund

    8 550 000 kr

Norske kirkeakademier

    2 100 000 kr

Kulturrom (tidl. Musikkutstyrsordningen)

  45 000 000 kr

Instrumentfondet

  15 350 000 kr

Historiske spel

    4 000 000 kr

Prosjektmidler på museumsfeltet

  25 145 000 kr

Prosjektmidler på arkivfeltet

  12 000 000 kr

Prosjektmidler bibliotekfeltet

 48 600 000 kr

Gaveforsterkningsmidler

 70 000 000 kr

Til sammen

804 785 000 kr