Historisk arkiv

Stimuleringsordning for kulturlivet på plass

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Forskriften som regulerer regjeringens stimuleringsordning for kulturlivet er på plass. – Det har vært avgjørende å få dette raskt på plass, slik at tildelingen kan komme ut til mottakerne, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Nett-tv Regjeringens stimuleringsordning for kulturlivet

Se sendingen her

Se sendingen her

Forskrift om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (Stimuleringsordningen for kulturlivet) (Lovdata)

– Vi vil dreie støtten fra kompensasjon for avlyste arrangementer til stimulering for avholdte arrangementer. Det skal lønne seg å faktisk avholde arrangementer, fortsetter statsråden.

– Nå er det stimulering som gjelder – hele 500 millioner kroner settes av til den nye stimuleringsordningen, sier Abid Q. Raja.

– Det settes også av 200 millioner kroner til kompensasjon for arrangører og underleverandører, men denne ordningen trappes ned utover høsten.

– Dette vil bety mer kunst og kultur ut til deg og meg, men det vil også bety mer aktivitet, mer jobb og mer lønn og honorar til dem som har kultursektoren som arbeidsplass og næringsvei, sier Raja.

Kulturdepartementet sendte ut forskriften til stimuleringsordningen på høring fredag 9. oktober, samme dag som Stortinget vedtok bevilgningen. Departementet mottok 35 høringsinnspill og har raskt innarbeidet innspill og justert forskriften.

Hensikten med ordningen er å hjelpe kultursektoren gjennom den pågående covid-19-krisen. Hele næringskjeden skal nyte godt av ordningen, ved at arrangørene settes i stand til å gjennomføre arrangementer og betale sine leverandører. Også underleverandørene skal merke pengestrømmen.

Arrangørene vil kunne søke om dekning av driftskostnader de har til et arrangement. Det innebærer at arrangørene regner inn honorar til artistene og utøverne som blir engasjert, og til underleverandørene som brukes, for eksempel til leie av lokaler og honorar til arrangøren selv. I tillegg legges det opp til en driftsmargin på inntil tre prosent.

Kulturrådet jobber med å få utarbeidet et søknadsskjema og retningslinjer for ordningen, og dette vil være på plass i løpet av inneværende uke. Ordningen skal raskt på plass, og Kulturrådet skal praktisere fortløpende og meget rask behandling og utbetaling. Det er viktig å få ordningen hurtig i gang for å sikre forutsigbarhet og at pengene blir raskt utbetalt for å sikre likviditet.

Kulturrådet skal gjøre helhetlige vurderinger av søknadene. Kulturrådet skal ikke utøve skjønn av kunstfaglig art, men dette vil gi Kulturrådet mulighet til å vurdere om søknaden faller innenfor formålet. Videre skal de sørge for at søkere fra hele landet får tildelt midler fra ordningen, at det gis tilskudd til ulike sjangre og kulturuttrykk, at tilskuddene når ulike befolkningsgrupper og at arrangementene treffer flest mulig. Kulturrådet skal også gjøre det de kan for at kulturnæringen og kulturbransjen som helhet blir ivaretatt.

– For å sikre jula og julekonsertene tar vi også inn menighetsrådene som søkere, og jeg er glad for at vi med dette kan sikre at flest mulig julekonserter kan gjennomføres, sier Raja.

Det er Kulturrådet som administrerer ordningen.

Kulturrådets omtale av stimuleringsordningen 

Se også Kulturrådets egne nettsider med koronainformasjon