Historisk arkiv

Åtte millioner kroner til ny tilskuddsordning mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

I dag lanserer regjeringen en ny tilskuddsordning mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Målet er å fremme mangfold og dialogarbeid og forebygge rasisme og diskriminering.

– Rasisme og diskriminering er demokratiske utfordringer som hindrer mange mennesker fra å delta, bli hørt og bruke sine ressurser i samfunnet på lik linje med andre, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Tilskuddsordningen er den første i sitt slag og er på åtte millioner kroner i 2021.

Søknadsfristen er 15. mars 2021. Frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn og kommuner kan søke om tilskudd til prosjekter som skal bidra til å:

  • forebygge rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på grunn av hudfarge, etnisitet, religion og livssyn gjennom økt kunnskap og kompetanse i befolkningen
  • utvikle metoder og innsatser for å fremme mangfold og dialogarbeid.

– Mange vegrer seg for å delta i den offentlige debatten fordi de blir møtt med hetsende og sjikanerende ytringer. Når viktige stemmer stilner, er det et tap for demokratiet og en trussel mot ytringsfriheten, understreker kultur- og likestillingsministeren.

Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for lokalt, regionalt og nasjonalt engasjement og å støtte initiativer og aktiviteter som har til hensikt å motvirke rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Den skal også bidra til å fremme mangfold og dialog.

Tilskuddordningen administreres av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 

– Vi må aldri slutte å jobbe for at vi skal ha en god, offentlig meningsutveksling. Rasisme og hatefulle ytringer er ødeleggende for samfunnet. Vi kan gjerne være rykende uenige om det meste, men vi må alltid ha gjensidig respekt for hverandre, avslutter Raja.

Granavollplattformen slår fast at regjeringen vil bekjempe rasisme, religiøs diskriminering, antisemittisme og fordommer basert på etnisitet. Tilskuddsordningen er et tiltak i Handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer , men henger også tett sammen med innsatsen i regjeringens Handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion 2020–2023  og Regjeringens strategi mot hatefulle ytringer.