Historisk arkiv

Nytt styre i Nationaltheatret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Tirsdag 15. juni ble det oppnevnt nytt styre for Nationaltheatret AS. Ny styreleder er Gisele Marchand.

– Gisele Marchand har en svært omfattende erfaring fra styrearbeid og fra å lede store selskaper, og jeg er glad for at hun har takket ja til å være styreleder i Nationaltheatret, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Asta Busingye Lydersen, Henrik H. Langeland og Olav H. Selvaag gjenoppnevnes som styremedlemmer, og Vincent Mrimba og Julie Andersland blir nye styremedlemmer.

– Det er et kompetent og bredt sammensatt styre som nå er oppnevnt for Nationaltheatret. Det er en krevende tid for teatret, med rehabilitering av teaterbygningen og midlertidig drift i rehabiliteringsperioden, så det er viktig å ha et kompetent styre, sier kultur- og likestillingsministeren.

– Jeg vil samtidig takke avtroppende styreleder Merete Smith og de andre som nå går ut av styret, for godt arbeid og en grundig og god innsats de siste fire årene, avslutter Raja.

 

Styret får følgende sammensetning for perioden 2021–2025:

Styreleder: Gisele Marchand, Oslo (NY)

Styremedlem: Asta Busingye Lydersen, Oslo

Styremedlem: Henrik H. Langeland, Oslo

Styremedlem: Olav H. Selvaag, Viken

Styremedlem: Vincent Mrimba, Vestland (NY)

Styremedlem: Julie Andersland, Vestland (NY)

I tillegg oppnevnes tre representanter med personlige varamedlemmer av og blant de ansatte for perioden 2021–2023.