Historisk arkiv

Svar på skriftlig spørsmål om innreisetillatelse for jordbærplukkere fra andre land

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (A) om jordbærplukkere fra andre land nå kan få innreisetillatelse.

Jeg viser til skriftlig spørsmål nr. 1734 fra stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen.

Stortingsrepresentant Sandtrøen har stilt følgende følgende spørsmål:

"Kan jordbærplukkere fra andre land nå få innreisetillatelse?"

For å begrense risikoen for importsmitte, særlig import av muterte virusvarianter, strammet regjeringen i slutten av januar igjen kraftig inn på utlendingers adgang til innreise til Norge. Dette får konsekvenser for grøntnæringen som har behov for sesongarbeidere. Det gjøres likevel unntak, blant annet for utlendinger i kritiske samfunnsfunksjoner.

Unntaket for personell i kritiske samfunnsfunksjoner skal praktiseres strengt, og begrenses til et minimum ut fra hva som er nødvendig for å sikre kontinuiteten i kritiske samfunnsfunksjoner. At en sektor er ført opp på listen over kritiske samfunnsfunksjoner, betyr ikke at alle ansatte i den aktuelle sektoren er unntatt fra innreiserestriksjonene. Det understrekes også at ufaglært arbeidskraft kan være enklere å erstatte med innenlands arbeidskraft, noe som vil kunne redusere behovet for unntak fra innreiserestriksjoner.

Som vi alle vet endrer smittesituasjonen seg raskt. Det vil være den faktiske smittesituasjonen som i stor grad vil bestemme hvor mange utenlandske sesongarbeidere som kan få slippe inn til Norge. Hvordan situasjonen er når jordbærsesongen starter opp, er det for tidlig å svare på nå.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad