Historisk arkiv

Fremleggelse av rapport om pelsdyrnæringen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Mandag 15. desember 2014 klokken 10.00 legger utvalget for utredning av pelsdyrnæringen fram sin rapport i Plenumssalen i R4. Det er Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet som er oppdragsgiver og som får overlevert rapporten.

Nett-tv Nett-TV: Fremleggelse av rapport om pelsdyrnæringen

Se sendingen her

Se sendingen her

Selve fremleggelsen er bare åpen for pressen. Hele pressekonferansen, med utvalgsleders presentasjon, sendes direkte på Landbruks- og matdepartementets hjemmeside. Både rapport og pressemelding legges ut på samme nettsted. Utvalgsleder Anne Karin Hamre  og landbruks- og matminister Sylvi Listhaug  blir tilgjengelig for intervju. 

Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 4. oktober 2013 og er ledet av fylkesmann Anne Karin Hamre, Sogndal. Øvrige medlemmer er instituttstyrer Torstein Steine, Ås, seniorforsker Steen Henrik Møller, Danmark, landbruksdirektør Hadle Nevøy, Rennesøy, miljøvernsjef Guri Tveito, Longyearbyen, veterinær/forsker Kathrine Ryeng, Tromsø, veterinær/forsker Camilla Kielland, Oslo, advokat/partner Marianne Olssøn, Ringsaker, viserektor Sveinung Eikeland, Alta. 

Det følger av utvalgets mandat at det blant annet skal drøfte og vurdere etiske spørsmål rundt pelsdyrhold, og utrede og drøfte de to hovedalternativene for pelsdyrnæringens fremtid i Norge; bærekraftig utvikling og styrt avvikling.

Sted: Plenumssalen i R4, Møllergata 17 (krysset Møllergata/Pløensgate)
Tid: 15. desember 2014 kl. 10.00.

Kontaktperson:
Kommunikasjonssjef i Landbruks- og matdepartementet, Ottar Løvik: 481 40 477.