Historisk arkiv

Listhaug samler næringslivstopper i Berlin

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har invitert en bredt sammensatt næringsdelegasjon til Berlin i tilknytning til den norske deltakelsen på mat- og reiselivsmessen Grüne Woche.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har invitert en bredt sammensatt næringsdelegasjon til Berlin i tilknytning til den norske deltakelsen på  mat- og reiselivsmessen Grüne Woche.

Næringsdelegasjonen møter statsråden torsdag 16. januar til et dialogmøte. For 2014 vil hovedtema for delegasjonen være:

”Norsk mat ut i verden – hva skal til for å selge norsk mat til utenlandske ganer hjemme og ute?” Med det ønsker statsråd Listhaug å utfordre delegasjonens medlemmer til å drøfte hvordan norsk mat kan selges effektivt og lønnsomt til utenlandske markeder og turister. Viktige stikkord for diskusjonen vil være: Entreprenørskap – Eksport – Ekspansjon.

Formålet med næringslivsdelegasjonen er å belyse og diskutere disse utfordringene, og bruke deltakernes kompetanse til å identifisere aktuelle strategier og handlinger man bør og kan ta tak i fremover. 

Internationale Grüne Woche
Landbruks- og matdepartementet står bak den norske deltakelsen på Grüne Woche i samarbeid med Innovasjon Norge og den norske ambassaden i Berlin. Norge har en stor stand hvor 70 norske bedrifter er representert fra regionene Nord-Norge, Fjord-Norge og Trøndelag, samt noen nasjonale aktører som enkeltutstillere.  

Norges deltagelse på messen er en del av en utviklingsstrategi som skal bidra til å nå politiske målsettinger innenfor mat- og reiselivsområdet. Satsingen skal bidra til å styrke omdømmet for norsk mat, landbruk, og reiseliv. Grüne Woche er også være en viktig arena for dialog og utforming av ny politikk og nye virkemidler innenfor mat, reiseliv og relaterte områder. 

Pressekontakter i Landbruks- og matdepartementet:
Kommunikasjonssjef Ottar Løvik: + 47 481 40 477
Senior rådgiver: Heidi Eriksen Riise: + 47 975 17 227. 


Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug møter næringsdelegasjonen
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug møter næringsdelegasjonen, torsdag 16. januar, til dialogmøte i Berlin. Foto: Christian T. Joergensen/EUP-Berlin.com

Internationale Grüne Woche, 17.01. - 26.01.2014
Messe Berlin: Norwegen, Standnr 114, hall 8.2,
Messedamm 22, D - 14055 Berlin