Historisk arkiv

Kulturlandskapsprisen 2014 i Hordaland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Landbruks- og matdepartementet

Bonde Ole Gjermund Digernes er kåra som vinnar av Kulturlandskapsprisen 2014 for hans ekstraordinære innsats for skjøtsel og restaurering av kulturlandskapet på kystgarden Digernes i Stord kommune og Otterøy i Bømlo kommune.

Bonde Ole Gjermund Digernes er kåra som vinnar av Kulturlandskapsprisen 2014 for hans ekstraordinære innsats for skjøtsel og restaurering av kulturlandskapet på kystgarden Digernes i Stord kommune og Otterøy i Bømlo kommune.

Vinnaren konkurrerte mot 11 andre kandidater frå kystkommunane i Hordaland. Vinnaren konkurrerte mot 11 andre kandidater frå kystkommunane i Hordaland. Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen overrekker måndag 13. oktober kl 13.00 kr 50 000,- til vinnaren ved ei markering i tunet på Digernes.

Bonde Ole Gjermund Digernes er kåra som vinnar av Kulturlandskapsprisen 2014
Bonde Ole Gjermund Digernes er kåra som vinnar av Kulturlandskapsprisen 2014. (Foto: Fylkesmannen i Hordaland)