Historisk arkiv

Veksthussatsing i Vestfold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Vestfold har Norges høyeste andel jordbruksareal og produserer hver 4. grønnsak i Norge. Økt import har ført til større konkurranse og dårligere marginer for norske veksthusprodukter. To nye prosjekter er satt i gang i Vestfold for å utvikle nye produkter.

De nye prosjektene skal se på muligheter for utvikling av nye produkter som ikke nødvendigvis konkurrerer direkte med importprodukter, men kan supplere markedet. I tillegg kan det utvikles «matspesialiteter» med lokal forankring og identitet som lettere tåler konkurranse med importprodukter.

Spiselige blomster
Spiselige blomster (Foto: Alexander Nussbaum)