Historisk arkiv

Nyheter

Stor interesse for drenering i Vestfold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Det er stor interesse for drenering i Vestfold. Fylket ble tildelt 6,2 millioner kroner til drenering i 2013 og hele beløpet ble innvilget til bøndene i fjor.

Grøfting med Rådahlshjul på Jarlsberg.
Grøfting med Rådahlshjul på Jarlsberg. (Foto: Jon Randby)

Det er stor interesse for drenering i Vestfold. Fylket ble tildelt 6,2 millioner kroner til drenering i 2013 og hele beløpet ble innvilget til bøndene i fjor.

Landbruksrådgivingen og faglagene har vært aktive pådrivere for økt grøfting. Hvis agronomien skal få et løft, så er god grøftetilstand en avgjørende forutsetning. Redusert jordpakking, årsikre og store avlinger, god utnyttelse av gjødsel og andre innsatsmidler er avhengig av jord med god dreneringstilstand.