Historisk arkiv

Antibiotikaresistens – økonomisk kompensasjon til svineprodusenter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har i dag (26. juni) fastsatt en forskrift som sikrer økonomisk kompensasjon for deler av produksjonstapet når svineprodusenter må slakte ut dyr på grunn av antibiotikaresistente bakterier.

– Regjeringen prioriterer arbeidet mot antibiotikaresistente bakterier høyt og har nå etablert en ny kompensasjonsordning som kommer i tillegg til den statlige erstatningsordningen som gjelder ved utbrudd av dyresykdommer, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

For å forsøke å hindre at en type antibiotikaresistente bakterier (LA-MRSA) får fotfeste i norsk svineproduksjon, gir Mattilsynet pålegg om avliving og etterfølgende vask og desinfeksjon i besetninger hvor bakterien blir påvist.

Alle produsenter som må avlive produksjonsdyr etter pålegg fra Mattilsynet, får erstatning for verdien av dyrene og pålagte tiltak for å fjerne smittestoffet i husdyrrommene. Det er ikke vanlig at staten erstatter produksjonstap etter pålegg om avliving.

Årsaken til at regjeringen også vil dekke deler av produksjonstapet, er den store folkehelsemessige betydningen av å redusere forekomsten av antibiotikaresistente bakterier.

– Kompensasjonsordningen skal gjøre de økonomiske tapene mindre. Samtidig er det viktig at statlige ordninger ikke fjerner insitamentet til å gjennomføre gode smitteforebyggende tiltak, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Gjennom private forsikringsordninger vil det normalt være mulig å redusere tapene ytterligere. 

Forskriften og nærmere informasjon om ordningen finnes her: