Historisk arkiv

Nye tiltak mot antibiotikaresistente bakterier i svinebesetninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har i dag, 25. februar, hatt møte med representanter for landbruksnæringen for å drøfte nye tiltak mot antibiotikaresistente bakterier i svineholdet.

Den 18. februar 2015 ble et nytt tilfelle av den antibiotikaresistente bakterien LA-MRSA bekreftet i en besetning i Nord-Trøndelag. Mattilsynet har pålagt avlivning og sanering av hele besetningen. I dag er 29 kontaktbesetninger pålagt restriksjoner av Mattilsynet og blir testet. Foreløpige resultater fra syv av kontaktbesetningene viser at fem sannsynligvis har LA-MRSA, mens bakterien ikke ble påvist i to av kontaktbesetningene. Det vil komme nye prøveresultater senere i denne uken og neste uke. 

Det er flere eksempler på at smitte med stor sannsynlighet er brakt inn i besetninger med røktere som er bærere av LA-MRSA bakterier. 

- Sammen med Helse- og omsorgsdepartementet vil vi sikre at det blir enkelt for svineprodusenter og røktere å få testet om de er bærere av LA-MRSA bakterier. Derfor vil vi sørge for at kommunene må gi mulighet for testing av svinebønder og røktere, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. 

Gode forebyggende tiltak er avgjørende om man skal hindre at bakterien sprer seg til svinebesetningene. Det er viktig at næringen intensiverer arbeidet med å redusere faren for å innføre og spre denne typen smitte, blant annet gjennom gode rutiner for livdyrhandel. På møtet ble bransjen oppfordret til å vurdere å ta inn krav om risikobasert testing av røktere i kvalitetsstandarden (KSL) for produksjon av svinekjøtt. 

- Skal vi lykkes i å unngå at LA-MRSA etablerer seg i den norske svinebestanden, må næringen skjerpe sine forebyggende tiltak, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. 

Fra dagens møte. Foto: Landbruks- og matdepartementet

LA-MRSA bakterier er svært utbredt i svineholdet i mange land. Bakteriene representerer normalt ingen problem for grisene. Infeksjonen hos gris bekjempes for å hindre at svinebesetninger blir et reservoar for smitte til mennesker. For å redusere den økonomiske belastningen for bønder som må slakte ut besetningen på grunn av denne bakterien, blir det etablert en egen kompensasjonsordning. 

- Regjeringen foreslo i statsbudsjettet å innføre en kompensasjonsordning ut over dagens erstatningsordning for å dekke produksjonstap som oppstår etter pålagt nedslakting mot LA-MRSA. Jeg har i dag gitt klarsignal om å sende en forskrift om dette på høring, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.  

Den norske innsatsen mot LA-MRSA har blitt lagt merke til internasjonalt, særlig hos våre naboland. Ingen andre land har iverksatt lignende tiltak for å forsøke å hindre at bakterien får fotfeste i svineholdet.