Historisk arkiv

Jordbruksoppgjøret 2015 oversendt Stortinget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Proposisjonen om Jordbruksoppgjøret 2015 er i dag oversendt Stortinget. Den 15. mai inngikk staten og Norges Bondelag en jordbruksavtale. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag la frem sitt krav den 24. april. Statens tilbud ble lagt frem 5. mai, og jordbruket gikk i forhandlinger med staten 8. mai. Den 15. mai valgte Norsk Bonde- og Småbrukarlag å bryte forhandlingene med staten.