Historisk arkiv

Fylkesnytt fra Oslo og Akershus 2/2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fylkesmannen i Oslo og Akershus er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om bedrifter fra Osloregionen som reiser til Berlin og Grüne Woche 15.-24. januar 2016.

Snart klar for avgang

For andre året på rad skal bedrifter fra Osloregionen reise til Berlin og Grüne Woche 15.-24. januar 2016. 

De seks bedriftene som reiser fra Oslo og Akershus, er plukket ut. Disse er Sjødalstrand Gård, Sørum Aktivitetspark, Smakfulle Rom, Strand Restaurant, Sundbytunet Bryggeri og Destilleri og Nasjonalmuseet. 

Sjødalstrand gård ligger i Svartskog i Oppegård kommune og har 1800 plommetrær og vakker utsikt til Bunnefjorden. De produserer plommesyltetøy, chutney, hermetiserte plommer, gelé, marmelade og dessertsaus. 

For ikke mange månedene siden åpnet Sørum Aktivitetspark opp for besøkende som ønsker å oppleve verden fra tretoppene. En halvtimes biltur nord for Oslo ligger parken i landlige omgivelser ved Asak Søndre gård. Her skal det også åpnes kurs- og konferansehotell i løpet av den nærmeste tiden. Matserveringen både i aktivitetsparken og på det kommende hotellet er det Smakfulle Rom som står for. 

God mat kan også Strand restaurant by på. Dette er et ærverdig mathus i Bærum som byr på et koselig bakeri med utsalg, brasserie og restaurant med fokus på naturlig mat og drikke.  

Sundbytunet ligger midt i Jessheim sentrum. I den tidligere møkkakjelleren ligger Bryggerikjelleren. Her både brygges og selges det mange ulike ølsorter. En av ølsortene som er med i bagasjen til Berlin, er Pilegrimsølet. Pilegrimsølet skal også være med i en prestisjetung konkurranse i Tyskland der det beste ølet skal kåres. 

Nasjonalmuseet er en av Oslos stoltheter, og vi er veldig fornøyd med å ha dem med. På Grüne Woche skal museet særlig være med på å selge Munch som tema, og synliggjøre turpakken «I Munchs fotspor» som er en av tre ruter som blir markedsført fra regionen. 

Osloregionen består av alle Østlandsfylkene; Østfold, Vestfold, Oslo, Oppland, Buskerud, Telemark, Akershus og nedre deler av Hedmark. De åtte fylkene samarbeider om å vise frem hva vi kan by på av lokal mat og reiseliv. Vi skal delta på messen i ti dager og friste de besøkende med gode smaksopplevelser og reiseinformasjon om Osloregionen. 

Fikk du lyst til å oppleve Grüne Woche og besøke den norske standen med Osloregionen? Da Messen har omtrent 400 – 500 000 besøkende hvert år, og 1500 utstillere fra 60 land.

Les mer på http://www.gruenewoche.de/en/ 

Deltakere fra Oslo og Akershus; Arne Østreng (fylkeskontakt), Hege Kvervavik, Stine Kirkeby, Lars-Erik Undrum, Øystein Haugen, Kjersti Sundby og Ingrid Kalstad-Sjødalstrand.
Deltakere fra Oslo og Akershus; Arne Østreng (fylkeskontakt), Hege Kvervavik, Stine Kirkeby, Lars-Erik Undrum, Øystein Haugen, Kjersti Sundby og Ingrid Kalstad-Sjødalstrand. Foto: Mary Tønder Vold

Veileder i hydroteknikk

Det er nylig startet utarbeidelse av en veileder om hydrotekniske løsninger ved planering og annen masseflytting. Veilederen skal peke på utfordringer og løsninger for drift og vedlikehold av planerte områder, lukkinger og tiltak for overflatevann. Veilederen er rettet mot landbruket i leirjordsområdene. 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus er en av initiativtagerne, i samarbeid med alle fylkesmannsembetene med arealer i leirjordsområder og Landbruksdirektoratet. Atle Hauge fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) er prosjektleder, og skal lede arbeidet med blant annet å få gode innspill og ideer fra erfarne entreprenører på oppdaterte og nye metoder tilpasset dagens utstyr, utfordringer og klima.  Veilederen ferdigstilles i løpet av 2016. 

Skader etter flom på leirholdig dyrka mark.
Skader etter flom på leirholdig dyrka mark. Foto: Nina Lynnebakken

Innsats for økt kornproduksjon

Kornprogrammet er et treårig prosjekt for å øke kornproduksjonen i regionen. Bakgrunnen for programmet er at den negative utviklingen. Se grafen som viser at både kornarealer og mengden produsert korn er går ned fra 2002 og frem til i dag i ett av landets største kornkammer. 

Kornproduksjonen i Akershus og Oslo.
Kornproduksjonen i Akershus og Oslo.

Programmet er et viktig satsingsområde i de regionale næringsplanene for Akershus, Oslo og Østfold og retter seg mot alle kornprodusenter i regionen. Målet er å øke kornproduksjon i våre fylker på en bærekraftig måte. Landbruksforvaltning og landbruksnæring samarbeider om programmet. 

Det arrangeres blant annet høsthvetekonkurranse, fagmøter og markdager. I høst starter «Kornskolen», et tilbud til de som ønsker å lære om korndyrking. Kurset er åpent for alle. Det blir fem kurskvelder med nytt tema hver kveld.

Den 3. desember arrangeres et seminar om korn på Vitenparken Ås, hvor temaet er «Hva kan vi dyrke i Norge, og hva trenger markedet?». Seminaret blir en møteplass for kraftfôrbransjen, kraftfôrbrukerne og plantedyrkerne. Programmet er finansiert av fylkeskommunene og fylkesmennene i Oslo, Akershus og Østfold.

Det grøftes for lite i Akershus

I Akershus arrangeres det demonstrasjoner og temamøter for å stimulere til at flere gårdbrukere grøfter. Det er et stort behov for grøfting mange steder, og tilskuddsmidlene blir ikke benyttet fullt ut. 

I Follo var det over 100 oppmøtte på grøftedemonstrasjon som Follo landbrukskontor arrangerte i oktober. Både kjedegraver, grøfteplog og rådalshjul ble demonstrert. 

Grøfting med rådalshjul.
Grøfting med rådalshjul. Foto: Kari Engmark

Nannestad kommune har også arrangert samling, her var lønnsomheten i grøftinga hovedtema. Romerike landbruksrådgiving viste her til forsøk og undersøkelser som gir en økning til 25-30 kroner per dekar ved halvering av grøfteavstand, og økning av kornproduksjonen opp til 90 kg når tilstanden gikk fra dårlig til svært godt drenert.    

Beregninger fra landbruksrådgivingen viste, avhengig av flere variabler, at det kreves en avlingsøkning på størrelsesorden 50-60 kg per dekar for å dekke dreneringskostnadene.    

Matprisen 2015  

Den 5. november 2015 var det igjen duket til fest, da Matprisen ble delt ut for andre år på rad. Dette er en pris som hedrer alle de som daglig bidrar til at det blir bærekraftige menyer med flere økologiske råvarer i storhusholdninger. Prisen kan gå til kokken så vel som til bonden, til de som lager og serverer mat og til de som snakker og mener mye om mat og bærekraftige menyer. 

- Vi må gjøre økologisk mat til den nye normalen, uttalte Andreas Viestad som mottok hedersprisen Årets inspirator. 

Årets inspirator, Andreas Viestad.
Årets inspirator, Andreas Viestad. Foto: Kim S. Falck-Jørgensen

En tydelig stemme

I juryens begrunnelse het det at Viestad er en tydelig stemme i den norske matoffentligheten. - Han evner å inspirere, men også provosere. Han skaper debatt, noe ikke minst hans nyeste publikasjon Den store kjøttkokeboka er eksempel på, het det videre i begrunnelsen. 

- I en tid da rødt kjøtt er blitt den store klimaverstingen, nyanserer Viestad dette bilde.  Det handler ikke om kjøtt eller ikke, men hva slags kjøtt og hvor mye kjøtt vi spiser, sa juryformann Henrik H. Henriksen. 

Årets utfordring

Årets prisutdeling var aktuell i lys av kjøttdebatten. Nortura fikk prisen i kategorien Årets Utfordring. Kjell S. Rakkenes tok imot prisen med strake armer og lovet å gjøre noe med utfordringen han fikk på vegne av Nortura. Forbrukere etterspør stadig oftere økologiske produkter. Flere økologiske produkter i kjøttdisken, vil stimulere til mer økologisk produksjon blant norske bønder. 

- Her har Nortura et stort samfunnsansvar skal vi nå målsetning om 15 prosent økologisk innen 2020, så han. 

Årets utfordring gikk til Nortura og Kjell S. Rakkenes.
Årets utfordring gikk til Nortura og Kjell S. Rakkenes. Foto: Kim S. Falck-Jørgensen

Barn og unge

Flere av prisene gikk til aktører som bidrar til at barn og unge får gode mattilbud. Ernæringsbarnehage AS i Moss som er 100 prosent økologisk, fikk prisen i kategorien Årets kjede. Dette er en pris som på forbilledlig vis fremmer Debios valørmerker i bronse, sølv eller gull. 

 Årets kjede er Ernæringsbarnehage AS i Moss ved Frode Andresen og Kjell Ove Wølner.
Årets kjede er Ernæringsbarnehage AS i Moss ved Frode Andresen og Kjell Ove Wølner. Foto: Kim S. Falck-Jørgensen

Ekorn-Jensen Kafé i Dyreparken i Kristiansand som byr på økologiske vafler, smørbrød, juice, nøtter og frukt, mottok prisen i kategorien Årets enkeltvirksomhet.  Med denne kaféen mobiliserer Dyreparken bønder og produsenter i nærmiljøet til å satse økologisk. Samme dag som Ekorn-Jensen mottok Matprisen feiret Dyreparken at de hadde hatt en million besøkende. 

Årets enkeltvirksomhet er Ekorn-Jensen Kafé ved Roy A. Byremo og Eli Aslaksen.
Årets enkeltvirksomhet er Ekorn-Jensen Kafé ved Roy A. Byremo og Eli Aslaksen. Foto: Kim S. Falck-Jørgensen

Holmenkollen skifestival når også ut til et stort publikum med sine 90 000 besøkende. Festivalen fikk prisen i kategorien Årets arrangement.  Dette er det første idrettsarrangement som er debiosertifisert og oppnådde i 2015 gull også på matfronten. 

Årets arrangement er Holmenkollen skifestival, her representert ved Anders Kolberg.
Årets arrangement er Holmenkollen skifestival, her representert ved Anders Kolberg. Foto: Kim S. Falck-Jørgensen

Nytt av året var en pris til Årets forskningsformidling. Den gikk til Forskningsdagene for at de i 2015 satte matforskning på den nasjonale dagsordenen.

ØQ-økologisk mat i storhusholdning er initiativtaker til prisen, som arrangeres i samarbeid med DebioInfo. Arrangementet er støttet av Landbruksdirektoratet, Cultura Bank og Bergesensstiftelsen.

Landbruksveisamling i skogkommunen Aurskog-Høland

Fylkesmannen arrangerte i oktober samling for kommunene i Akershus og Oslo kommune for å styrke kunnskapen om veiplanlegging og veibygging. Et viktig mål var å gjøre kommunene samstemte i synet på landbruksveinormalen. Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse er en håndbok som inneholder tekniske og geometriske krav til landbruksveier. Normalene danner grunnlaget for alle som planlegger, dimensjonerer, bygger og forvalter landbruksveier. 

Den første dagen ble tilbragt på ærverdige Eidsverket på Bjørkelangen der Jan Olsen fra Skogkurs loset deltakerne gjennom veibygging fra A til Å. Det har vært liten byggeaktivitet i Oslo og Akershus gjennom mange år, og en stor andel av de veiene vi har er i svært dårlig forfatning. Etter at om lag halvparten av alle skogsbilveiene i Akershus er registrert, er bare 50 prosent av veiene definert som kjørbare. Det er stort behov for ombygging, og det var derfor viktig at kommunene fikk en grundig gjennomgang av nytt regelverk, veinormalene og krav til byggeplan. 

Den andre dagen så deltakerne på to byggeprosjekter, et ombyggingsprosjekt i avslutningsfasen og et ombyggingsprosjekt i oppstartsfasen. Hovedtema for denne dagen var linjeføring. Ved en ombygging er det viktig at man i planleggingsfasen forsøker å strekke ut veien og ikke bare utvider eksisterende vei i bredden. Samlingen viste at det er viktig med mer kunnskap om regelverk og krav, og at planlegging av ombygging av landbruksveier blir gjort av fagpersonell. 

Stikking av ny kurve på eksisterende vei.
Stikking av ny kurve på eksisterende vei. Foto: Jan Olsen