Historisk arkiv

Omsetningsavgifter for 2017

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet fastsatte 20. desember omsetningsavgiftene på landbruksvarer for 2017, i tråd med forslaget fra Omsetningsrådet.

Omsetningsavgiften på melk øker med 1 øre til 6 øre per liter. Maksimalsatsen for omsetningsavgift på kjøtt av sau/lam øker med 1 krone til 3,50 kroner/kg. Tilsvarende maksimalsats på kjøtt av svin øker med 1 krone til 2,50 kroner/kg. Maksimalsatsen for storfekjøtt videreføres på 1,50 kroner/kg.

Omsetningsavgiften på egg går ned med 0,30 kroner/kg til 0,50 kroner/kg fordi en forventer god markedsbalanse i 2017. Avgiften på kjøtt av kylling og kalkun går opp med 2 øre til 28 øre/kg. 

Omsetningsavgiftene fra 1.1.2017:

ku- og geitmelk       

6 øre/liter

kjøtt av storfe og kalv           

maks 1,50 kroner/kg

kjøtt av sau og lam  

maks 3,50 kroner/kg

svinekjøtt      

maks 2,50 kroner/kg

egg                

0,50 kroner/kg

kjøtt av kylling         

28 øre/kg

kjøtt av kalkun         

28 øre/kg

pelsdyrskinn

1,0 % av salgssummen

Omsetningsavgift

Omsetningsavgiften er en avgift som legges på produsentenes salgsproduksjon og går inn i fondet for omsetningsavgift. Omsetningsrådet styrer bruken av fondet og setter av midler til å fremme omsetningen gjennom finansiering av markedsregulering, faglige tiltak og opplysningsarbeid.