Historisk arkiv

Bøndene på Kvitsøy hedret med nasjonal kulturlandskapspris

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Bøndene på Kvitsøy ble hedret med nasjonal kulturlandskapspris 2017 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale tirsdag 1. august.

Bøndene på Kvitsøy er spesielt flinke til å ta vare på kulturlandskapet med beitetradisjoner, og kombinerer verdiskaping og vedlikehold av kulturlandskapet på en utmerket måte.

–Å ta vare på jordbrukets kulturlandskap med sine verdifulle kvalitetar, krev ei stor og målretta innsats. Bøndene på Kvitsøy gjer ein formidabel innsats med å halde tradisjonar i hevd, samstundes som dei kombinerer tradisjonell med moderne drift. Dei viser og samanhengen mellom kulturlandskapet og verdiskaping, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

11 kandidater konkurrerte om prisen
Nasjonal kulturlandskapspris ble i dag delt ut for tiende gang. Blant totalt 11 kandidater gikk årets pris til bøndene på Kvitsøy. De mottok en premie på 50.000 kroner og et grafisk trykk av Hans Normann Dahl.  

Landbruks- og matminister Jon Gegorg Dale med representantar for bøndene på Kvitsøy.
Foto: Landbruks- og matdepartementet

Kombinerer kulturlandskap med næringsutvikling
I tillegg til å ha tatt vare på beitetradisjon med sau på kystlyngheiene på Kvitsøy, viser Bøndene på Kvitsøy sammenhengen mellom kulturlandskap og verdiskaping. De har etablert produkter under merkevaren "Kvitsøylam" som er en kritikerrost lammeserie og har mottatt flere priser. Bøndene scorer høyt på flere av kriteriene for prisen, og er flinke til å la de unge ta en del i drifta som bidrar til å videreføre kunnskapen til nye generasjoner.

De mest artsrike naturtypene i Norge
Kulturlandskapene i Norge er viktig for både friluftsliv, reiseliv, kultur, tradisjoner og verdiskaping. Kulturlandskapene er også de mest artsrike naturtypene vi har i Norge, med et bredt spekter av plante- og dyrearter. Uten vedlikehold av områdene kan dyr forsvinne, kulturminner gro igjen, og opplevelser og utsyn kan gå tapt.

Jordbruket gjør en viktig jobb
Jordbruket bidrar til å pleie og bevare kulturlandskapet. I tusener av år har menneskers landbruksvirksomhet gitt livsgrunnlag til en økende befolkning. Aktiviteten har påvirket omgivelsene som har etterlatt seg et mangfold av miljøverdier i områdene.

Norsk Kulturarv har tatt initiativet til Den Nasjonale Kulturlandskapsprisen og samarbeider med Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet om utvelgelsen av det beste prosjektet hvert år. Det er fylkesmennene som har sendt inn forslag til priskandidater, og juryen, med landbruks- og matminister Jon Georg Dale som juryleder, har vurdert alle kandidatene og kåret en vinner.