Historisk arkiv

Meld deg på inspirasjonsdager om mat for eldre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad inviterer til inspirasjonsdag om mat for eldre. Målet er å gi inspirasjon og faglig påfyll som kan bidra til å bedre mattilbudet for eldre.

– Vi har alle et ansvar for at eldre skal ha et godt og verdig mattilbud. Derfor oppfordrer jeg ordførere, lokalpolitikere, kommuner, organisasjoner og de ansatte på sykehjem og -kjøkken til å delta på seminaret, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad inviterer til inspirasjonsdag om mat for eldre i Trondheim.
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad inviterer til inspirasjonsdag om mat for eldre i Trondheim. Foto: Torbjørn Tandberg.

På inspirasjonsdagene presenterer foredragsholdere råd om ernæring, tips om å gi mer måltidsglede, regjeringens arbeid med matomsorg for eldre, og lokale eksempler om gode mattilbud for eldre. Inspirasjonsdagene skal inspirere deltakerne og bidra til å utvide kompetansen om betydningen av god mat og måltidsglede som en viktig premiss for eldres helse og trivsel.

– I Norge har vi mange dyktige folk som jobber med god matomsorg for eldre. Ingen av oss blir noen gang helt utlærte. Vi bør alltid strekke oss for å bli bedre. Det trenger ikke koste så mye ekstra, fortsetter landbruks- og matminister Olaug Bollestad.  

Inspirasjonsdagen er gratis for alle.  De som arbeider med matfag, har pleieoppgaver i institusjoner og i hjemmetjenesten, og inspirerer kommuneadministrasjonen til å se sammenhenger mellom innkjøp av mat, kosthold og matglede, oppfordres spesielt til å melde seg på.

Eldre som får i seg nok mat og riktig mat, har det bedre og holder seg friske lenger. Derfor er god mat en viktig del av vår eldrereform, Leve hele livet. Leve hele livet er en reform for større matglede. God mat er grunnleggende for gode helse og livskvalitet gjennom hele li

Inspirasjonsdag i Trondheim, 28. mai 2019

Arrangøren tar forbehold om at det kan bli små endringer i programmet. Slik ser det foreløpig ut:

Tid: Tirsdag 28. mai, kl 10.00 – 16.00
Sted: Strinda videregående skole, Harald Bothners veg 21, Trondheim
Påmelding: Arrangementet er fulltegnet. 

Tidspunkt

Program

Kl. 10.00

Velkommen, Landbruksdirektør Tore Bjørkli

Kl. 10.15

Matnasjonen Norge og Gylne Måltid, Landbruks- og matminister Olaug Bollestad

Kl. 10.40

Mat og måltidsglede for eldre, Kai Victor Hansen, Hotellhøgskolen, Stavanger 

Kl. 11.25

Tips og rød om ernæring for eldre, Hanne Lessner

Kl. 12:15

Musikkinnslag

Kl. 12.30

Lunsj servert og tilberedt av Strinda videregående skole

Kl. 13.30

Matgledekorpset, Hans Brimi Turid Windjusveen Olsen

Kl. 14.00

Leve hele livet, Guro Berge Smedshaug fra Helse- og omsorgsdepartementet

Kl. 14.15

Gode lokale eksempler fra Overhalla kommune, Frøya kommune og Melhus kommune

Kl. 15.30

Spørsmål, innspill og refleksjon, Landbruksdirektør Tore Bjørkli

Kl. 16.00

Avslutning

For mer informasjon om inspirasjonsdagen i Trondheim:

Inspirasjonsdag i Stavanger, 3. juni 2019

På grunn av stor påmelding, så er arrangementet flyttet fra Hotellhøgskolen til Universitetet i Stavanger.

Tid: Mandag 3. juni, kl 10.00 – 16.00
Sted: Universitetet i Stavanger, Arne Rettedals Hus AR-G001, Stavanger
Påmelding: Meld deg på her. Påmeldingsfrist er 25. mai 2019

Tidspunkt

Program

Kl. 09.00

Registrering og enkel servering

Kl. 10.00

Velkommen, Magnhild Meltveit Kleppa fra Fylkesmannen og Landbruksdirektør Geir Skadberg

Kl. 10.20

Matnasjonen Norge og Gylne Måltid, Landbruks- og matminister Olaug Bollestad

Kl. 10.40

Porselen til alle, Figgjo

Kl. 10.50

Kulturelt innslag

Kl. 11:05

Mat og måltidsglede for eldre, Kai Victor Hansen, Hotellhøgskolen, Stavanger 

Kl. 11.50

Fagskoletilbud, AOF Fagskolen

Kl. 12.00

Matgledekorpset, Charlotte Mohn Gaustad og Turid Windjusveen Olsen 

Kl. 12.30

Lunsj i Arne Rettedals Hus

Kl. 13.30

Tips og råd om ernæring for eldre, Hanne Lessner

Kl. 14.15

Gode lokale eksempler
Måltidsvenn, Tove Øie, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
Ut på Bryne, Torill Lode, Time kommune
Måltidsopplevelse, Magne Christensen, Stavanger byggdrift

Kl. 15.30

Spørsmål, innspill og refleksjon, Landbruksdirektør Geir Skadberg

Kl. 16.00

Avslutning

For mer informasjon om inspirasjonsdagen om mat for eldre: