Inspirasjonsdager om mat for eldre

Landbruks- og matdepartementet arrangerer inspirasjonsdager om mat for eldre rundt om i hele Norge. Seminarene er gratis for alle som jobber med matomsorg.

Målet med inspirasjonsdagene er at alle som deltar skal la seg inspirere og utvide sin kompetanse om betydningen av god mat og måltidsglede som en viktig premiss for eldres helse og trivsel. 

Nye inspirasjonsdager i 2019

I løpet av våren og høsten blir det arrangert fem inspirasjonsdager med mat og måltidsglede til eldre som tema rundt om i Norge: 

Avholdte kurs:

Seminarene er for alle som jobber innenfor helse- og omsorgssektoren, kommuner og andre interessegrupper som jobber med mat til eldre. I tillegg vil videregående skoler med mat- og restaurantfag bli inkludert i seminarene. Fremtidens kokker spiller en viktig rolle i arbeidet med mat for eldre. Seminarene vil også ta for seg ulike måter kommunene kan organisere innkjøp av mat til institusjonene. Å servere eldre råvarer og retter de kjenner kan det bidra til økt matlyst.

Foredrag som har blitt presentert på inspirasjonsdagene:

Foredragene i Skien 2019:

Foredragene i Stavanger 2019:

Foredragene i Trondheim 2019:

Inspirasjonsdagene i 2018:

Stor interesse for inspirasjonsdagene i 2018

I 2018 ble seks inspirasjonsdager arrangert i Alta, Vadsø, Hamar, Ålesund, Grimstad og i Mosjøen. Over 800 personer deltok, og seminaret fikk gode tilbakemeldinger.