Historisk arkiv

Dialogforum for økologisk jordbruk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad la frem ferske tall fra Landbruksdirektoratet som viser en omsetning på 1,45 milliarder kroner av økologiske matvarer hittil i år. Dette er en økning på 1,9 prosent sammenlignet med samme periode året før.

Tørkesommeren 2018 gjorde at det var nedgang i produksjonen av økologisk korn, og det var store variasjoner mellom de ulike økologiske grønnsakene.

Temaet for møtet var verdikjeden for økologisk frukt og grønt.
– Diskusjonen på møtet viser at selv om det er mange muligheter i det økologiske markedet, er det også en rekke utfordringer som ikke en aktør kan løse alene. Derfor håper jeg at dette blir en arene der aktørene kan løse eventuelle utfordringer sammen, sier Bollestad.

Oppfølgingsmøte av nasjonal strategi for økologisk landbruk.
Oppfølgingsmøte av nasjonal strategi for økologisk landbruk. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Engasjert diskusjon om utfordringer og muligheter for økologisk frukt og grønt

Norsk Landbruksrådgiving og Kolonihagen / REMA 1000 innledet med innlegg om utfordringer og muligheter for økologisk frukt og grønt med utgangspunkt i primærprodusenters, rådgiveres og en dagligvarekjedes ståsted.

Innspill til Grøntutvalget

Anita Krohn Traaseth, leder av det rådgivende utvalget for innovasjon og vekst i grøntsektoren, oppfordret medlemmene i dialogforum til å komme med innspill til Grøntutvalget.

Aktørene

Tilstede på møtet var sentrale aktører innenfor økologisk produksjon, foredling, omsetning og forbruk med representanter fra Bama-gruppen, Coop Norge, Garterhallen, Norges Bondelag, Norgesgruppen, Norgesmøllene, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk institutt for bioøkonomi, Norsk Landbruksrådgiving, Norske Felleskjøp, Norsk senter for økologisk landbruk, Nortura, Rema 1000, Rørosmeieriet, Tine og Økologisk Norge, i tillegg til representanter fra Klima- og miljødepartementet og Landbruksdirektoratet.

Nasjonal strategi for økologisk jordbruk

Nasjonal strategi for økologisk jordbruk ble lagt fram 25. mai 2018 og behandlet av Stortinget i juni 2018. Mål for strategien er å stimulere til økologisk produksjon som er etterspurt i markedet. Strategien har tre innsatsområder: Kunnskap og kompetanse, legge til rette for økologisk produksjon og utvikling av en effektiv verdikjede. For å kunne utvikle økologisk produksjon er det nødvendig å løse utfordringer i hele verdikjeden. En god oppfølging av strategien krever et godt samarbeid mellom private og offentlige aktører.