Historisk arkiv

Nyheter

Symposium om fremtidens jordforvaltning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA), i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet, inviterer til et seminar 23. september om fremtidens jordforvaltning i Norge. Hvordan skal vi sikre et jordsmonn som både er levende og som vi kan leve av, og er det mulig å skape vinn-vinn-situasjoner der klima, klimatilpasning, biologisk mangfold og agronomi ses i sammenheng?

Bakgrunnen er rapporten «Opportunities for soil sustainability in Europe» der The European Academies' Science Advisory Council (EASAC, 2018) retter søkelyset på utfordringer og muligheter i forhold til en bærekraftig jordforvaltning i Europa. Seminaret/symposiet er en oppfølging av denne rapporten. 

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad vil ønske velkommen til seminaret. Blant innlederne finner vi Wim van der Putten fra Netherlands Institute of Ecology og leder av ekspertgruppen bak rapporten, Arne Bardalen fra NIBIO, Trine Aulstad Sogn fra NMBU og Anders Solheim fra Norges Geotekniske Institutt (NGI). Etter innledningene blir det en paneldebatt med Kjersti Hoff, Leder Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Thomas Hartnik, Lindum, Erling Aas Eng, Styremedlem Norges Bondelag, Øystein Johnsen,  Prorektor for forskning NMBU og Anne Jortveit, Norsk Klimastiftelse. 

Arrangementet er gratis og avholdes i DNVAs lokaler i Oslo (Drammensvn. 78).